facebook RSS # #

14.10.2019 09:08

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-13 12:45       aktualizacja: 2019-03-13 12:34       WIADOMOŚCI
  A A A

Cena podwyżek. 64 mln zł mają kosztować JST podwyżki nauczycieli

Cena podwyżek. 64 mln zł mają kosztować JST podwyżki nauczycieli
Fot. PAP/G. Michałowski
64 mln zł ma kosztować samorządy proponowana przez resort edukacji nowelizacja Karty nauczyciela. Chodzi o podwyżki dla nauczycieli przedszkoli.

Podwyżki od września i nowe dodatki dla nauczycieli – takie rozwiązania proponuje ministerstwo edukacji w opublikowanym projekcie nowelizacji Karty nauczyciela. Opracowana przez resort ocena skutków regulacji, która została dołączona do projektu, zakłada, że w 2019 r. proponowane zmiany pochłoną 789 mln zł. Budżet państwa wyda 725 mln zł, a jednostki samorządu terytorialnego – 64 mln zł.

Jak wyjaśnia resort, na skutki podwyżki pensji nauczycieli zatrudnionych w szkołach samorządy otrzymają zwiększoną subwencję, ale edukacja przedszkolna nie jest w pełni subwencjonowana, więc środków na podwyżki nauczycieli przedszkoli trzeba szukać w dochodach własnych.

„Środki na wzrost w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie objętych subwencją (nauczycieli dzieci 5-letnich i młodszych objętych wychowaniem przedszkolnym) będzie zapewniony w rosnących dochodach własnych” – informuje Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN w piśmie przesłanym do Serwisu Samorządowego PAP. „Szacuje się, że skutek ten (dla 4 miesięcy) w roku 2019 wyniesie około 64 mln zł w skali kraju. Do wyliczenia skutków uwzględniono 58 258 etatów nauczycieli” - dodaje.

MEN podkreśla przy tym, że z roku na rok wzrastają dochody własne samorządów, w 2017 r. wzrost ten wyniósł 6,5 mld zł, czyli 6,2 proc. (ze 106,7 mld zł w 2016 r. do 113,2 mld zł w 2017 r.).

Resort przypomina też, że na zadania związane z prowadzeniem przedszkoli gminy otrzymują transfer środków z budżetu państwa: na uczniów niepełnosprawnych przebywających w placówce wychowania przedszkolnego w ramach subwencji oświatowej oraz dodatkowo na realizację wychowania przedszkolnego samorządy otrzymują z budżetu państwa wsparcie – w formie dotacji celowej - tzw. dotację przedszkolną. Od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach.

„Łącznie na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego samorządy otrzymały z budżetu państwa w 2017 r. 2,7 mld zł,  w 2018 r. - prawie 3 mld zł, a w 2019 r. otrzymają ponad 3,1 mld zł” – podsumowuje MEN.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-03-14 12:43:37
Samorządowiec od ponad 27 lat: Od wielu już lat - od kiedy prowadzenie szkół należy do jednostek samorządu terytorialnego - MEN opiera finansowanie oświaty na koncepcji "bonu oświatowego". To nie jest dobre rozwiązanie. Otóż ustaloną w budżecie państwa globalną kwotę przeznaczoną na subwencję oświatową MEN dzieli poprzez standard A z wagami ustalanymi i zmienianymi niemal corocznie pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Parafrazując wygląda to tak: "Bon A z bonusami bocznymi". Jesienią każdego roku MEN ustala wstępną kwotę subwencji. Na początku następnego roku organy prowadzące będące jst otrzymują kwoty ostateczne subwencji na dany rok budżetowy. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się aby ostateczne kwoty subwencji były przynajmniej równe wstępnym kwotom subwencji oświatowej. Przyczyna jest prozaiczna. Kwota środków do podziału pozostaje ta sama, bo jest to kwota zapisana w projekcie budżetu państwa. Zmienia się natomiast struktura zadań we wszystkich jst. Do ostatecznej kwoty subwencji brane są bowiem dane o uczniach i nauczycielach z 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Dotychczas zawsze standard finansowy A był niższy przy ostatecznej kwocie subwencji od standardu podawanego przed rozpoczęciem roku budżetowego. Taka jest praktyka MEN od wielu lat. O nieadekwatności środków w budżecie państwa na zadania oświatowe nie ma co się rozwodzić. Braki są powszechne. W miastach na prawach powiatu, najbardziej obciążonymi finansowaniem zadań oświatowych, niedobór środków liczony do subwencji to lekko licząc około 25 procent. A przecież brakuje środków na wyposażenie szkół, remonty, wynagrodzenia itp. Szczególnej uwagi też wymaga poziom wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników. Z analizy składników średnich wynagrodzeń nauczycieli wynika, że Rząd ma decydujący wpływ na ich wysokość. W moim mieście wpływ na wysokość wynagrodzeń nauczycieli w około 90% ma Rząd. Wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, trzynastki, "jubileuszówki", odprawy, itp. to przecież regulacje rządowe! Może w końcu jednostki samorządu terytorialnego powinny powiedzieć - STOP! Lub też - "niech płaci ten kto owe rozwiązania generuje". I na pewno nie jest to gmina, powiat, czy też samorząd wojewódzki. Kiedyś żyłem nadzieją, że decentralizacja państwa będzie faktem. Dziś wiem, że to tylko decentralizacja pozorna ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.
 
2019-03-13 14:51:56
Samorządowiec: Dotacja i subwencja razem wzięte - to około 18-20% ogólnego kosztu utrzymania przedszkoli samorządowych. Każdy wzrost poziomu wynagrodzenia nauczycieli powoduje zmniejszenie tego udziału. Może przedszkola powinny być tak samo dofinansowane jak szkoły? W ramach zwiększenia udziału procentowego dzieci uczęszczających do przedszkoli (dążenie do średniej europejskiej)nasz rząd zadbał tylko o przepisy - dając bardzo niewiele w zamian. Przepisy to obowiązek nałożony na samorządy dotyczący zapewnienia dzieciom w wieku 3-6 lat miejsca w przedszkolu. Za takimi przepisami powinny iść solidne pieniądze. Samorządy same nie sprostają temu wyzwaniu.
 
2019-03-13 14:46:54
rodzic: I znowu stękanie, utyskiwanie. To zmieńcie pracownikom przedszkoli umowy z KN na Kp i po temacie.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25