facebook RSS # #

23.08.2019 18:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-19 18:21       aktualizacja: 2019-03-19 18:27       WIADOMOŚCI
  A A A

MEN do JST. MEN: samorządy też są odpowiedzialne za oświatę, subwencja rośnie

MEN do JST. MEN: samorządy też są odpowiedzialne za oświatę, subwencja rośnie
Ze zdziwieniem przyjmujemy stwierdzenia, że samorządy "muszą dokładać do oświaty"; samorządy również są za nią odpowiedzialne - akcentuje MEN. Resort podał, że w latach 2016-2019 subwencja oświatowa wzrosła o 5,5 mld złotych.

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej to odpowiedź na wspólną konferencję przedstawicieli Unii Metropolii Polskich, którzy stwierdzili, że samorządy od lat borykają się z problemem niewystarczającego finansowania zadań oświatowych z budżetu państwa, a subwencja oświatowa nie pokrywa nawet podstawowych kosztów funkcjonowania szkół.

MEN przypomina, że w polskim systemie prawnym zadania oświatowe są wykonywane przez samorządy, ponieważ są to ich zadania własne, a środki niezbędne na ich realizację zagwarantowane są w łącznych dochodach jednostek samorządu, nie tylko w subwencji oświatowej.

W wydanym komunikacie resort podkreśla, że subwencja oświatowa nieustannie rośnie. "Przykładowo, dla Warszawy subwencja na rok 2019 wynosi ok. 2 mld zł. Wzrosła w stosunku do roku 2018 o 201 mln złotych" - podał resort. Ministerstwo wskazało, że procentowy wzrost subwencji oświatowej w 2019 r. dla wybranych miast wyniósł: dla Warszawy - 11,2 proc., Lublina - 8 proc., Białegostoku - 8,3 proc., Rzeszowa - 13 proc., Łodzi - 8,2 proc. i Bydgoszczy - 8,5 proc.

"Dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej oraz uszczelnieniu systemu podatkowego, dochody ogółem JST wzrosły w 2017 o 16,2 mld zł, tj. 7,6 proc. względem roku poprzedniego. Co najważniejsze - obserwujemy korzystną dynamikę w dochodach własnych JST - ogółem wzrosły one w skali kraju o 6,2 proc. (106,7 mld w 2016 r. - 113,2 mld zł w 2017 r.). Dane za 11 miesięcy 2018 roku są również bardzo dobre i najprawdopodobniej wzrost dochodów własnych JST będzie jeszcze wyższy niż w roku poprzednim" - podało MEN.

Resort przypomina, że obowiązkiem samorządów, jako organów prowadzących szkoły lub placówki, jest m.in. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i programów wychowawczo-profilaktycznych, a także przeprowadzanie egzaminów oraz wykonywanie innych zadań statutowych.

MEN podnosi, że obowiązujące przepisy nie gwarantują, że część oświatowa subwencji ogólnej ma pokryć wszystkie wydatki oświatowe samorządów.

"Zadania oświatowe związane z prowadzeniem i dotowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek oświatowych finansowane są nie tylko z części oświatowej subwencji ogólnej, ale także z innych źródeł dochodów: z innych niż oświatowa część subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego" - wskazał resort. Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu.

Ministerstwo podnosi, że w myśl art. 167 ust. 2 Konstytucji RP dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencje ogólne (w tym oświatowa) i dotacje celowe z budżetu państwa. Oznacza to, iż część oświatowa subwencji ogólnej jest jedynie jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty subwencji oświatowej nie można zatem odnosić wprost do zadań oświatowych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że zapewniło adekwatne finansowanie zadań związanych z wprowadzaniem reformy edukacji. "Dodatkowe środki na działania dostosowawcze w subwencji oświatowej na rok 2018 to 148 mln zł. W subwencji na rok 2019 jest to dodatkowa kwota w subwencji w wysokości 243 mln złotych. Już w 2017 r. samorządy otrzymały w subwencji oświatowej dodatkowo 313 mln zł na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet" - podał resort.

MEN wyjaśnia też, że oprócz dodatkowych środków na wprowadzanie reformy edukacji w subwencji oświatowej Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie ze stroną samorządową, reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, stworzyło w 2017 r. dodatkowy mechanizm wsparcia finansowego samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji z rezerwy 0,4 proc. części oświatowej subwencji ogólnej.

"Warto przypomnieć, że ustalone wspólnie z reprezentantami organizacji samorządowych kryteria podziału rezerwy zawierały najważniejsze postulaty samorządów związane ze wsparciem finansowym na dostosowanie szkół do reformy edukacji" - wskazano w komunikacie MEN.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało, że na finansowanie zadań związanych z przekształcaniem gimnazjów publicznych w szkoły podstawowe (doposażenie świetlic, remonty sanitariatów i doposażenie pomieszczeń do nauki w meble) przekazało w 2017 r. z rezerwy 0,4 proc. około 53 mln zł, a w 2018 roku - 81 mln złotych.

"Z rezerwy korzystały także miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich. Warszawa w 2017 roku otrzymała z tego źródła 9,3 mln złotych, a w 2018 aż 23,8 mln złotych. Nieprawdą jest, że na zadania związane z reformą Warszawa otrzymała tylko niewielkie środki. Na przykład w 2017 było to 3,5 mln złotych (ok. 77 proc. kwoty wnioskowanej przez samorząd)" - wskazał MEN.

Miasto Łódź - jak podano - nie zdecydowało się jednak na skorzystanie z tej formy pomocy finansowej, ponieważ nie podjęło w ogóle uchwał dotyczących przekształcenia sieci szkół. „Warto wspomnieć, że pozostałe miasta o podobnej wielkości i znaczeniu regionalnym otrzymały z tego źródła znaczącą pomoc finansową, która bez wątpienia sprawiła, że wdrażanie reformy odbyło się w sposób płynny. Nieuzasadniony jest argument wiceprezydenta Łodzi o niskim wynagrodzeniu nauczycieli. Samorząd ma możliwości, aby kształtować poziom wynagrodzeń. Łódź jest tym miastem, w którym wynagrodzenia nauczycieli są znacznie niższe niż w innych miastach na prawach powiatu" - głosi komunikat resortu.

MEN zapewnia, że poprawa wynagrodzeń nauczycieli to jeden z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. "Zamrożenie pensji od 2012 r. spowodowało istotne pogorszenie sytuacji finansowej tej grupy zawodowej. Dlatego też w 2017 r., po raz pierwszy od 5 lat, dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń pedagogów, a od kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy sukcesywne wdrażanie rządowego planu podniesienia pensji nauczycieli" - podkreśla resort.

Ministerstwo wskazuje, że na ten cel przekazano zwiększone środki w subwencji oświatowej. "Odpowiadając na postulaty strony związkowej, przyspieszyliśmy również wdrażanie kolejnej transzy podwyżek. Od września 2019 r. wynagrodzenia pedagogów wzrosną o kolejne 5 proc. Podsumowując, w ciągu 17 miesięcy pensja nauczycieli będzie wyższa o 16,1 proc. w stosunku do obowiązującej jeszcze 31 marca 2018 r." - akcentuje MEN.

Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa do 25 marca. Odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. zł. Jeśli taka będzie wola większości wyrażona w referendum, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia. Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasistów. Matury zaś mają się rozpocząć 6 maja.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

js/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-03-20 14:24:07
Karol: Ręce opadają... gdzie oni żyją? Chyba w jakiejś alternatywnej rzeczywistości....
 
2019-03-20 11:57:56
Jarek: No to k..a mają rozmach. Tak bezczelnych kłamstw dawno nie czytałem.
 
2019-03-20 11:06:01
Teleka: Brawo piszący komentarze. Nic dodać (chociaż było by jeszcze kilka argumentów). Ale większość obwinia samorządy nie mając wiedzy ile samorząd musi dofinansować gminną oświatę.Czy te oczy mogą kłamać? Hihi.
 
2019-03-20 10:14:24
przeciętny zjadacz chleba: Dziwne! Subwencja rośnie? To dlaczego otrzymaliśmy niższą subwencję niż w ubiegłym roku przy zwiększonej liczbie dzieci w szkołach? Zrozumiałbym to w przyszłym roku, gdy zanotujemy spadek liczby uczniów. Skoro MEN twierdzi, że za prawie wszystko odpowiedzialny jest samorząd to może rozwiązać tą instytucję (MEN) jako generatora dodatkowych kosztów, bo niedługo może się okazać, że samorządy muszą ją bezpośrednio utrzymywać. Nadmieniam, że obecnie utrzymujemy ją pośrednio z naszych podatków, gdyż żaden rząd nie ma swoich pieniędzy. Dysponuje tylko pieniędzmi wypracowanymi przez mieszkańców danego kraju.
 
2019-03-20 08:05:40
Ech..dziki kraj.: No nie wytrzymam czytając te pierdoły. W naszej jednostce skutki podwyżek (bez odpisu na ZFSS) ok 850tys, a subwencji wzrost o 300tys więc aż nóż się w kieszeni otwiera jak się ministerstwa słucha.
 
2019-03-19 20:18:50
rob: Znów tylko kłamstwa, zdziwienie, to sprawozdań z wykonania budżetów gmin nikt nie czyta.
 
2019-03-19 19:50:10
Sunnylinne: Przykre, ale to wszystko kłamstwa. Znane mi samorządy otrzymały ostatecznie subwencję niższą niż zapowiadana w październiku. Chodzi o to by za chwilę obiecane środki "oddać" na podwyżki wrześniowe. Każdy kto patrzy na działanie MEN na chłodno widzi tylko oszustwo i szyderczy uśmiech.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25