facebook RSS # #

23.08.2019 15:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-12 14:08       aktualizacja: 2019-04-15 12:22       WIADOMOŚCI
  A A A

Rezerwa dla szkół. Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy subwencji oświatowej

Rezerwa dla szkół. Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy subwencji oświatowej
Fot. PAP/L. Szymański
Wiadomo, jak będzie dzielona między JST rezerwa subwencji oświatowej. Samorządy mają do wyboru osiem kryteriów; pierwszy termin mija 31 maja.

Co roku z części oświatowej subwencji ogólnej wydzielane jest 0,4 proc. rezerwy. O te pieniądze samorządy mogą ubiegać się według określanych corocznie zasad. Ministerstwo edukacji opublikowało reguły podziału tych pieniędzy w 2019 r.

Podobnie jak w zeszłym roku dofinansowany może być zakup pomocy dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Roczny limit aplikowania z tego kryterium to 1 szkół prowadzonych lub dotowanych przez jst, które spełniają kryteria. Wnioski można składać do 14 czerwca.

Ponadto w trzech turach można ubiegać się o pieniądze na doposażenie szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach. Do 31 maja do MEN powinny trafić wnioski w sprawie pomieszczeń oddanych do użytku X-XII 2018 oraz w I kwartale tego roku; do 27 września te dotyczące II i III kwartału. Na wnioski w sprawie szkół kształcących w zawodach jest czas do 20 września.

Tradycyjnie JST będą mogły wnioskować także o zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych. Chodzi o sytuację, gdy już po dniu sprawozdawczym 30 września wzrosła liczba uczniów. W przypadku tego kryterium nie należy podawać wnioskowanej kwoty – resort wyliczy ją w oparciu o algorytm. Nieprzekraczalny termin składania wniosków mija 15 października.

Do 11 października samorządy mogą starać się o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Warunkiem jest, że zwolnienie musi być powiązane z art. 20 Karta Nauczyciela lub art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

O pieniądze z rezerwy można się ubiegać na usuwanie skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół. Wnioski dotyczące wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim kwartale 2018 r. lub w pierwszym kwartale roku bieżącego powinny trafić do MEN do 31 maja; na złożenie pozostałych JST mają 40 dni od wystąpienia zdarzenia. Dofinansowane może też być usuwanie szkód powstałych w szkołach w wyniku działania żywiołów (wnioski do końca października).

„Wsparcie z rezerwy dotyczy tylko budynków szkół/placówek , natomiast nie obejmuje usuwania  uszkodzeń innych obiektów np. ogrodzeń, chodników, boisk, placów zabaw” – zaznacza MEN.

Dodatkowe środki na oświatę można też uzyskać ze względu na korektę błędów statystycznych popełnionych w MEN lub kuratorium (do końca maja) lub z tytułu „innych zadań o jednorazowym charakterze” (wnioski do 13 września).

Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w załączniku pod artykułem lub na stronie MEN.

W ubiegłym roku niemal 1800 gminom zwiększono subwencję oświatową pieniędzmi z rezerwy. W sumie podzielono między samorządy ponad 184 mln zł.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-04-13 09:26:12
Andrzej Porawski: Warto podkreślić, że rezerwa to nie jest żadna łaska MENu. To kwota zabrana z subwencji oświatowej na nieprzewidziane sytuacje, czyli pieniądze od początku gminne. Rok temu MEN pokazywał te środki jako dodatkowe wsparcie dla reformy, co jest oczywistą nieprawdą.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25