facebook RSS # #

23.08.2019 17:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-24 12:36       aktualizacja: 2019-04-24 12:38       WIADOMOŚCI
  A A A

Nie chcą uchwalić. RPO interweniuje w sprawie Zakopanego

Nie chcą uchwalić. RPO interweniuje w sprawie Zakopanego
Fot.Fotolia
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do minister rodziny o "podjęcie stanowczych działań wobec Rady Miasta Zakopane" i wyegzekwowania ustawowego obowiązku uchwalenia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakopane jest jedyną gminą w Polsce, która nie przyjęła przewidzianego ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie programu uchwały o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rada Miasta Zakopane zaskarżyła dodatkowo samą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i oczekuje na wyrok. Jak argumentował w ubiegłym roku jeden z zakopiańskich radnych Józef Figiel, ustawa ta pozwala zabierać dzieci i przekazywać obowiązki rodzicielskie organizacjom pozarządowym, pozwala zakładać Niebieskie Karty bez wiedzy osoby zainteresowanej i pozwala inwigilować rodziny.

Podczas jednej z ostatnich sesji radni Zakopanego po raz 10. odmówili podjęcia uchwały o uchwaleniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zakopane na lata 2019-2020.

Projekt regulacji zgłosiła grupa radnych uzasadniając, że na podstawie art. 6 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gmina zobowiązana jest do tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez opracowanie i realizację gminnego programu. Radni postulujący uchwalenie programu podnieśli też, że wojewoda małopolski, działając na podstawie art. 128 ust.1 o pomocy społecznej, wyznaczył termin do zrealizowania zaleceń pokontrolnych, w tym opracowanie projektu uchwały Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zakopanego na lata 2019 - 2020 i skierowanie do zatwierdzenia Radzie Miasta Zakopane.

"Wobec niezrealizowania do chwili obecnej zaleceń pokontrolnych Wojewody Małopolskiego, koniecznym jest podjęcie przedmiotowego projektu uchwały" - głosiło uzasadnienie regulacji, która przepadła stosunkiem głosów 12 do 8.

Teraz głos w sprawie zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W piśmie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej wniósł o "podjęcie stanowczych działań wobec Rady Miasta Zakopane".

"Nieuchwalenie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Radę Miasta Zakopane i niepowołanie zespołu interdyscyplinarnego - wbrew treści art. 6 ust. 2 pkt 1, 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - nie tylko narusza przepisy ustawy i ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, ale także świadczy o lekceważeniu potrzeb osób potrzebujących wsparcia" - głosi stanowisko RPO.

Rzecznik przypomina, że realizacja wszystkich zadań określonych w art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest obowiązkowa. "Dlatego zaniechanie Rady Miasta Zakopane naruszają także przepisy Konstytucji oraz normy prawa międzynarodowego" - stwierdza Rzecznik.

RPO podkreśla też, że "przemoc w rodzinie nie jest prywatną sprawą rodziny, a w istocie stanowi zagadnienie z zakresu zdrowia publicznego".

Jednocześnie, jak zauważa RPO, miasto Zakopane w pewnym zakresie realizuje zadania przewidziane w art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, co wynika z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

"Przykładowo,"+udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie" to jedno z przewidzianych w Programie zadań miasta, realizowane poprzez: finansowanie programów terapeutycznych oraz programów wsparcia dla osób doznających przemocy, wspieranie działań edukacyjnych i informacyjnych poświęconych tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie wsparcia psychologicznego w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie dla osób doznających przemocy i świadków przemocy, czy wreszcie prowadzenie procedury Niebieskiej Karty" - wskazuje Bodnar.

Dlatego - jak stwierdza - trudno jest znaleźć uzasadnienie dla dotychczasowego niepowołania przez Radę Miasta Zakopane zespołu interdyscyplinarnego i nieuchwalenia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

js/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25