facebook RSS # #

16.02.2020 05:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-14 14:13       aktualizacja: 2019-05-17 10:29       WIADOMOŚCI
  A A A

Wyprawka szkolna. Według projektów więcej pieniędzy na podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami

Wyprawka szkolna. Według projektów więcej pieniędzy na podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami
Fot. PAP/M. Bielecki
W 2019 roku o jedną czwartą mają zwiększyć się nakłady na program „Wyprawka szkolna”. Rząd zaplanował na ten cel 15 mln zł.

„Wyprawka szkolna” to program polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami uczących się w wybranych klasach liceów, techników i szkół branżowych.

Projektowane na ten rok regulacje umożliwiają dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wsparcie finansowe przyznaje się na wniosek – m.in. rodziców czy pełnoletnich uczniów, Nowością w tym roku jest rozszerzenie kategorii osób mogących ubiegać się o pomoc o osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem – jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Kwota dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2019 r. nie ulega zmianie w porównaniu z latami 2013-2018. Będzie to od 225 zł do 445 zł.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Termin składania wniosków ustala wójt właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Następnie gmina przekazuje środki na wypłatę pomocy dla uczniów szkół, dla których jest organem prowadzącym, na rachunek bankowy szkoły.

Rząd przewiduje, że łączny koszt realizacji tej edycji programu wyniesie 14,8 mln zł. „Szacuje się, że w 2019 r. poziom wykorzystania środków będzie wyższy względem lat ubiegłych, ponieważ wszyscy uczniowie uprawnieni do pomocy będą mogli zakupić zarówno podręczniki, jak i materiały edukacyjne” – wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Dotychczas materiały edukacyjne były dedykowane tylko wybranym grupom uczniów. 

W roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach programu ma trafić do około 41,5 tys. uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2018 r. z programu skorzystało 24 tys. uczniów, co stanowiło 70 proc. szacunków.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-06-03 17:25:15
Krystyna: Jak to ma zwiekszyc wydatki. Przeciez w ubieglym roku wszystkie dzieci dostaly na podreczniki po 300 pln
 
2019-05-15 12:10:12
gość: To piszmy protest do MEN, że powiaty powinny udzielać dofinansowania i rozliczać tę dotację. Można dodawać komentarze na temat projektu rozporządzenia przez stronę internetową.
 
2019-05-15 11:32:41
D: Do mireko66 :
Warto się zastanowić czy wszystkie licea prowadzone są przez powiaty? Niektóre gminy również są organem prowadzącym dla takich wymienionych szkół
 
2019-05-15 09:07:01
mireko66: Wyprawka obejmuje uczniów niepełnosprawnych, ale "uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych".

Szkoły te mają swoje organy prowadzące - powiaty. Dlaczego więc to gminy mają się tym zajmować?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25