facebook RSS # #

21.07.2019 18:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-15 15:23       aktualizacja: 2019-05-15 15:33       WIADOMOŚCI
  A A A

Zatory w JST. Projekt ustawy o zatorach płatniczych przyjęty przez rząd

Zatory w JST. Projekt ustawy o zatorach płatniczych przyjęty przez rząd
Fot. Serwis Samorządowy PAP
Samorząd nie będzie musiał dochodzić rekompensaty za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności – zakłada projekt przyjęty przez rząd.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Ograniczenie tzw. zatorów płatniczych, powodujących kłopoty z płynnością finansową w firmach jest głównym celem proponowanych zmian. Celem nowych przepisów jest zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym.

Główne rozwiązania projektowanych przepisów to m.in.: skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory; obowiązek dla największych firm raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych; ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT).

Zmiany będą dotyczyły również sektora publicznego. Projekt zakłada, że w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny termin zapłaty nie będzie mógł być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury (dla publicznych podmiotów leczniczych pozostawiono 60 dni na dokonanie płatności).

Ponadto zróżnicowano wysokość rekompensat za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności (obecnie taka rekompensata wynosi 40 euro od każdej niezapłaconej wierzytelności lub jej części). Po zmianach będą wyznaczone trzy progi: 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł; 70 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł; 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł. Dodatkowo wprowadzono mechanizm zapobiegający nadużywaniu prawa do rekompensat. Jednocześnie przyjęto, że podmiot publiczny nie będzie musiał dochodzić rekompensaty za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności, gdy jej wysokość jest równa lub wyższa od wynagrodzenia za dostawę towaru lub wykonanie usługi.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

aba/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-05-15 21:41:55
Małgorzata: z projektu ustawy dowiedziałam się że zapłata PRZED terminem określonym w umowie jest dziś naruszeniem dyscypliny finansów publicznych...
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25