facebook RSS # #

19.08.2019 17:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-20 13:13       aktualizacja: 2019-05-20 13:25       WIADOMOŚCI
  A A A

Dodatek specjalny. Za przygotowanie wyborów można przyznać dodatek specjalny

Dodatek specjalny. Za przygotowanie wyborów można przyznać dodatek specjalny
Fot. PAP/T. Wojtasik
Pracownikom samorządowym wykonującym zadania zlecone związane z przygotowaniem wyborów można przyznać dodatek specjalny – wyjaśnia RIO Opole.

Zastępca burmistrza Brzegu zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z pytaniem, czy pracownikom urzędu miasta wykonującym czynności związane z realizacją zadań zleconych w zakresie organizacji i przygotowania wyborów oraz referendów (finansowanych ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów) można przyznać dodatek specjalny. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych może on zostać przyznany z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

„Dodatek specjalny ma zatem charakter fakultatywny, a jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonych ustawowo przesłanek. Użyte przez ustawodawcę określenie tytułu uzasadniającego przyznanie dodatku specjalnego bezwzględnie związane jest z okresowością sytuacji wskazanych w wymienionym przepisie” – podkreśla w odpowiedzi RIO.

W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sytuacji zaistnienia przesłanek z art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych oraz na podstawie stosownych zapisów regulaminu wynagradzania można przyznać pracownikowi okresowy dodatek specjalny.

„Nie ma również przeszkód, aby dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów/referendów został sfinansowany z dotacji przyznanej na ten cel” – dodaje opolska RIO.

Uzasadniając swoje stanowisko RIO wskazała m.in. na art. 8 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), zgodnie z którym ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Ponadto ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.) w art. 124 § 1 pkt 4 wskazuje, że z budżetu państwa pokrywane są wydatki związane z zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego. Z brzmienia art. 156 § 1 powołanej regulacji prawnej wynika, że obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa, zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa z zastrzeżeniem art. 191e § 1, art. 437, art. 458a, art. 467a i art. 484.

Izba wskazała, że zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zapis art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.) stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Z kolei z ust. 5 powołanego przepisu wynika, że dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań.

mp/aba/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-05-24 18:09:01
xxxx: a może ktoś wie, czy dyżury ewidencji ludności dzisiaj po godzinach i w niedzielę (14 godzin)są płatne? Przecież to jest zadanie zlecone. Czy są za to jakieś dodatki?
 
2019-05-21 10:59:20
OldestWoman: Oj, aguś, aguś! Uczestnictwo w obwodowej komisji wyborczej a wykonywanie zadań zleconych z zakresu organizacji wyborów to jednak nie to samo.
 
2019-05-21 09:08:27
aguś: taaa a niektórzy w gminach muszą sobie urlopy brać na czas szkolenia z wyborów bo szefowa powiedziała ze to jest dodatkowe zadanie za które macie płatne extra. a tutaj piszą ze nagrody specjalne mogą być. niektórym to dobrze.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25