facebook RSS # #

17.10.2019 23:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-06 12:44       aktualizacja: 2019-06-06 12:48       WIADOMOŚCI
  A A A

21 tez. Porawski: samorządowe postulaty nie mają na celu "landyzacji" Polski

21 tez. Porawski: samorządowe postulaty nie mają na celu
Fot. ZMP
21 samorządowych tez przyjętych 4 czerwca 2019 r., w rocznicę obalenia komunizmu w Polsce to program polityczny, ale nie partyjny; to program oparty na elementarnych zasadach demokracji lokalnej bez zamysłu "landyzacji" kraju - komentuje sekretarz KWRiST ze strony samorządowej oraz dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski.

Samorządowe tezy ogłoszono na spotkaniu samorządowców zorganizowanym w Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej wysypie Ołowianka. Po konsultacjach "z mieszkańcami, sektorem pozarządowym i całym środowiskiem samorządowym" mają być ogłoszone 31 sierpnia jako "postulaty Samorządnej Rzeczpospolitej" i przedłożone politykom przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Na ich podstawie mają z kolei powstać projekty konkretnych ustaw.

"Tezy nie są niczym nowym" - podkreśla Porawki dodając, że  "środowisko samorządowe, cieszące się wciąż najlepszą spośród wszystkich władz publicznych oceną Polaków (wg CBOS od kilku lat na poziomie 70  proc.), od kilku lat formułuje - w różnej formie - postulaty wobec rządzących w warszawskim centrum".

"Najpierw, podczas Kongresu XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu (6 marca 2015), przyjęto adresowane do władz centralnych Przesłanie, które było opisem docelowej wizji polskiego samorządu, wraz z postulatem powołania komisji kodyfikacyjnej prawa samorządowego, do czego niestety nie doszło. Następnie, podczas Forum Samorządowego w Warszawie (16 marca 2017), ponad 1500 uczestników spotkania przyjęło Kartę Samorządności, będącą przypomnieniem i żądaniem przestrzegania zasad samorządności, określonych w Konstytucji RP i Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego" - przypomina Porawski.

"Wreszcie teraz przyjęliśmy Tezy samorządowe, jako punkt wyjścia do sformułowania w ciągu najbliższych 3 miesięcy postulatów, które chcemy przedstawić politykom przed wyborami parlamen­tarnymi" - dodaje.

Ekspert ZMP zaznacza, że "to oczywiście jest program polityczny, bo samorząd jest częścią państwa, a decentralizacja - spo­sobem realizacji znacznej części zadań publicznych, które mogą i powinny być wykonywane z udziałem i pod kontrolą społeczności lokalnych i regionalnych, przez posiadające ich mandat samorządy".

"Ale to nie jest program partyjny. To program dla partii" - podkreśla Porawski.

"Przyjęliśmy ten projekt programu sami. Nikt nam nie podpowiadał. Na Ołowiance nie było nikogo z kierownictwa jakiejkolwiek partii politycznej" - akcentuje.

Porawski dodaje, że po konsultacjach tez i przedstawieniu ich 31 sierpnia w formie konkretnych już postulatów środowisko samorządowe oczekuje "na poważną rozmowę o sposobach ich realizacji".

"Przedłożymy też projekty ustaw, które powinny być rzetelnie rozpatrzone. Przez samodzielność samorządów rozumiemy sytuację, w której to my decydujemy o sposobie realizacji zadań własnych, przydzielonych nam ustawami, a nie zabieranie komukolwiek jego kompetencji. To jest kanon, elementarna zasada demokracji lokalnej, a nie zamysł "landyzacji", jaki nam bezpodstawnie zarzucono w pierwszych komentarzach politycznych" - podkreślił Porawski.

21 ogłoszonych tez samorządowych głosi: Pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielnego decydowania o całokształcie spraw lokalnych; Budowę społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, przeciwdziałanie wykluczeniom; Przekształcenie Senatu RP w Izbę Samorządową; Prawo społeczności lokalnej do decydowania o przyszłości swojej małej ojczyzny - zniesienie odgórnego ograniczenia kadencyjności; Obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw; Zwiększenie nakładów na edukację, godne pensje nauczycieli; Niezależna kultura, angażująca społeczności lokalne; Decentralizacja służby zdrowia; Skuteczna ochrona środowiska, walka ze smogiem; Ochronę krajobrazu i przestrzeni publicznej; Rozwój budownictwa komunalnego i społecznego; Samodzielność samorządów w zakresie podatków lokalnych oraz działalności gospodarczej; Środki z budżetu państwa muszą być adekwatne do zakresu zadań realizowanych przez samorządy; Decentralizację rozdziału funduszy unijnych; Przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego; Swobodę tworzenia związków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych; Likwidacja urzędu wojewody. Pozostawienie władzy centralnej nadzoru nad legalnością działania jednostek samorządu terytorialnego; Zwierzchność powiatów i samorządów wojewódzkich nad zespolonymi służbami; Odpolitycznienie mediów publicznych"; Policja municypalna; Przywrócenie służby cywilnej.

Samorządowe tezy krytycznie ocenił m.in. premier Mateusz Morawiecki; jak mówił w Polsat News, nazywa to "rozbiciem dzielnicowym 2.0". "Ktoś, kto chce doprowadzić do takiego rozczłonkowania proponuje bardzo niebezpieczną rzecz dla Polski. Ja uważam, że powinniśmy dbać o spójność Rzeczypospolitej, o równość szans dla wszystkich Polaków" - mówił premier.

Także wicepremier Jacek Sasin ocenił ogłoszoną w Gdańsku koncepcję jako "bardzo niebezpieczny zamysł". W jego ocenie niebezpieczne dla państwa byłoby gdyby np. policja stała się organem władzy samorządowej.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zwrócił z kolei uwagę, że proponowane poprzez tezy rozwiązania są "niekonstytucyjne". "Ponieważ Polska jest państwem unitarnym, nie jesteśmy Niemcami, tu jest Polska" - podkreślił.

"Także propozycja, żeby do Senatu nie było wyborów, tylko żeby byli przedstawiciele samorządów, to jest +kopiuj-wklej+ Bundestag z Niemiec. Po drugie oddanie (samorządom) mienia Skarbu Państwa, to jest de facto rozgrabienie tego wszystkiego, co dzisiaj państwo posiada. Oddanie tego samorządom, to doprowadzenie do federalizacji państwa, do podziału państwa. My z polskiej historii wiemy, jak się kończyły podziały dzielnicowe" - mówił wiceminister MSWiA.

js/

TAGI: USTRÓJ
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-06-07 07:50:47
om: "Na Ołowiance nie było nikogo z kierownictwa jakiejkolwiek partii politycznej"
A np. Zdanowska czy Żuk to już nie są w zarządzie krajowym PO?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25