facebook RSS # #

27.01.2020 22:06

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-17 14:42       aktualizacja: 2019-07-17 15:07       WIADOMOŚCI
  A A A

Być urzędnikiem. GIP o osobie podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym

Być urzędnikiem. GIP o osobie podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
Fot. Fotolia
Pracownik na stanowisku pomocniczym, który nie odbył służby przygotowawczej i nie zdał egzaminu, to osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.

Do Serwisu Samorządowego PAP wpłynęło pytanie od Czytelnika, który w taki sposób opisał swoje wątpliwości: pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku pomocniczym podczas trwania trzeciej umowy wygrał konkurs na stanowisko urzędnicze. "Czy do umowy na stanowisku urzędniczym będą miały zastosowanie przepisy kodeksu pracy 251§4 pkt 4 oraz 251§5 ? Jeśli tak, to czy przepis art. 16 ust 2 o pracownikach samorządowych stanowi wystarczającą przesłankę do zawarcia umowy na czas określony powyżej ustawowych limitów?" – pytał Czytelnik.

W odpowiedzi dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Wojciech Gonciarz wyjaśnił, że zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych, stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. Jednakże w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Według dyrektora departamentu prawnego GIP, przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

"Jeżeli zatem pracownik zatrudniony dotąd na stanowisku pomocniczym nie odbył służby przygotowawczej i nie zdał z wynikiem pozytywnym egzaminu, to powinien być traktowany jako osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym. W takim przypadku obligatoryjne jest zawarcie umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy" – wyjaśnił Gonciarz.

Zdaniem przedstawiciela GIP, uznać należy, że dyspozycja art. 16 ust. 1 i 2 u.o.p.s. stanowi przepis szczególny wobec treści art. 251 Kodeksu pracy. Zatem nie ma zastosowania zasada o łącznym okresie zatrudnienia na podstawie umów okresowych, ani też że czwarta umowa okresowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony. "W związku z czym nie ma potrzeby, by pracodawca wskazywał obiektywne przyczyny leżące po jego stronie w przedmiotowej sytuacji, czy też zawiadamiał właściwego okręgowego inspektora pracy o tym fakcie (art. 251 § 4 pkt 4 oraz art. 251 § 5 k.p.)" – podkreślił Gonciarz. 

Wskazał ponadto, że w opisanym stanie faktycznym powinno nastąpić rozwiązanie dotychczasowej umowy o pracę na stanowisku pomocy administracyjnej i zawarcie nowej umowy o pracę na stanowisku urzędniczym w związku z wygranym konkursem.

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-07-18 07:30:53
mireko66: Zdaniem dr Moniki Latos-Miłkowskiej: „art. 16 ust. 3 wskazuje negatywne przesłanki, których spełnienie powoduje, że dana osoba jest uznawana za podejmującą pracę po raz pierwszy. Jest to przesłanka braku stażu pracy w jednostkach wymienionych w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (zatrudnienie na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy) i nieodbycie służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie, na co wskazuje wyraźnie posłużenie się przez ustawodawcę spójnikiem „i” (koniunkcja). Z tego należy wnosić, że niespełnienie którejkolwiek z tych przesłanek powoduje, że dana osoba nie może być traktowana jako osoba podejmująca pracę po raz pierwszy. Ujmując zagadnienie od strony pozytywnej, oznacza to, że jeżeli dana osoba posiada wskazany w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych staż pracy, wówczas nie może być traktowana jako osoba podejmująca pracę po raz pierwszy.” (opinia 219 DOR 2013).

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25