facebook RSS # #

27.01.2020 22:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-18 13:54       aktualizacja: 2019-08-06 12:28       WIADOMOŚCI
  A A A

Kongres gmin. Ochrona środowiska tematem wrześniowego Kongresu Gmin Wiejskich

Kongres gmin. Ochrona środowiska tematem wrześniowego Kongresu Gmin Wiejskich
Gminne zadania w zakresie ochrony środowiska to główny temat XIX Kongresu Gmin Wiejskich, który odbędzie się w dniach 18-19 września w gminie Biała Rawska. O udział w Kongresie apeluje przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Krzysztof Iwaniuk.

"Koleżanki i Koledzy, swoją obecnością zamanifestujmy naszą jedność i determinację w dążeniu do rozwiązania wspólnych problemów. Proszę Was o niezawodny udział w największym dorocznym spotkaniu przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich" - apeluje Iwaniuk i dodaje: "Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy na Kongres również pracowników samorządowych, Przewodniczących Rad i Radnych oraz Skarbników, dla których przygotowaliśmy specjalny odrębny program w ramach V Forum Skarbników Gmin Wiejskich".

ZGWRP podaje, że osią dyskusji tegorocznego Kongresu ma być szeroko pojęta tematyka ochrony środowiska.

"Realizacja gminnych zadań w tym zakresie jest coraz bardziej złożona i kosztowna. Ciągłe dopracowywanie regulacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, przy równoczesnym gwałtownym wzroście kosztów, susza i jej konsekwencje (m.in. zaopatrzenie w wodę), nierozwiązane problemy z gospodarką ściekową, wzrost cen energii - to tylko niektóre z problemów przyprawiających o ból głowy każdego z nas. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że są to ważne dla mieszkańców zagadnienia, które mają wpływ na jakość życia na obszarach wiejskich. Mimo naszych wieloletnich wysiłków i istotnych osiągnięć związanych z ochroną środowiska, przed nami ciągle stoją duże wyzwania" - pisze w zaroszeniu na Kongres szef ZGWRP.

Iwaniuk zapowiada też, że jednym z punktów Kongresu będzie debata o finansach gminnych w kontekście m.in. planowanego zmniejszenia dochodów z podatku PIT, szybkiego wzrostu wydatków bieżących i finansowania podwyżek nauczycieli.

"Głównym celem naszego spotkania jest wsparcie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w obszarach poruszanych podczas Kongresu, poprzez przybliżenie aktualnej wiedzy o przyjmowanych i planowanych zmianach legislacyjnych w tym obszarze, wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, przyjęcie wniosków, które mogą pomóc ministerstwom i instytucjom do wypracowania jeszcze bardziej efektywnych i dopasowanych do specyfiki obszarów wiejskich regulacji i niezbędnych działań wspierających" - pisze Iwaniuk.

Kongres objęty jest patronatem Ministra Środowiska. Do udziału w debatach zaproszono przedstawicieli odpowiednich departamentów Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Energii. W realizację Kongresu aktywnie włączone są również inne instytucje, m.in.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Szczegółowe tematy dyskusji podczas dwudniowego Kongresu to: Program „Czyste powietrze", zadania Państwa i samorządów; Udział OZE w bilansie energetycznym Polski, stan i wyzwania. Nowelizacja ustawy o OZE, kierunki zmian i ich wpływ na samorządy; Subwencja ekologiczna dla samorządów; Finansowanie i pomoc dla przedsięwzięć OZE i ochrony powietrza, aktualne i planowane programy wsparcia finansowego.

Ponadto uczestnicy zgromadzenia rozmawiać będą m.in. o: wyzwaniach w gospodarce wodnej w Polsce - Nowe Prawo wodne: zadania dla samorządów; dyrektywie w sprawie jakości wody do picia oraz kierunkach zmian w zakresie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; opłatach za korzystanie z wód; wyzwaniach w zakresie likwidacji białych plam w racjonalnym zagospodarowaniu ścieków na terenach wiejskich.

Tematami Kongresu będą także: Gospodarka odpadami komunalnymi, wyzwania dla państwa i samorządów; Jak skutecznie osiągnąć cele Gospodarki w Obiegu Zamkniętym?; Prawo w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Nowa rzeczywistość po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Podczas debaty o finansach gmin wiejskich przedstawiony ma być raport o stanie finansów gmin wiejskich; informacja o wpływie zmian podatkowych (obniżenie stopy podatkowej o 1 proc., zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, ulga dla osób do 26 roku życia) na dochody gmin wiejskich. Ponadto mówione mają być: wzrost wydatków oświatowych (podwyżki płac dla nauczycieli, wzrost wydatków bieżących); kierunki planowanych zmian w subwencji wyrównawczej i równoważącej; plany i realizacja inwestycji infrastrukturalnych; kluczowe działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej gmin wiejskich.

js/
TAGI: GMINA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25