facebook RSS # #

08.12.2019 11:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-29 14:55       aktualizacja: 2019-07-29 15:01       WIADOMOŚCI
  A A A

Gminy z powietrzem. Weszły w życie zmiany doprecyzowujące zapisy Programu „Czyste Powietrze”

Gminy z powietrzem. Weszły w życie zmiany doprecyzowujące zapisy Programu „Czyste Powietrze”
Fot. MŚ
Od poniedziałku także urzędy gmin będą mogły przyjmować wnioski w Programie Czyste Powietrze. 29 lipca weszły w życie zmienione zapisy rządowego programu.

Do tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane były wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecne zmiany umożliwiają gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji.

Uległ zmianom również wzór formularza wniosku o dofinansowanie. Uprości to proces jego wypełniania. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.

Ponadto beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.

Został także wydłużony okres realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, którego nie można jednak złożyć później niż 30.06.2029 r.

Pozostałe zmiany w Programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania techniczne”. Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”.

Jeżeli w istniejącym budynku nie następuje wymiana źródła ciepła, a wyposażony jest on w źródło ciepła typu: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł olejowy, urządzenie grzewcze elektryczne
Program nie narzuca dodatkowych wymagań technicznych poza obowiązującymi zgodnie z prawem.

Obowiązek spełnienia wymagań technicznych w postaci co najmniej 5 klasy normy europejskiej EN 303-5:2012 dotyczy źródła ciepła na paliwo stałe, które nie podlega wymianie. Kosztami kwalifikowalnymi w takiej sytuacji mogą być:  

-  dla budynków, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. pozostałe zadania termomodernizacyjne

-  dla budynków, które uzyskały pozwolenie na budowę po 15.12.2002 r., w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie działania dotyczące zastosowania odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne).

W pkt 6.7.4) Programu doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym lub w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek niniejszego programu przyjmuje się, że powierzchnia, na której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.

Brzmienie zmieniły także zapisy dotyczące beneficjentów będących osobami fizycznymi:

A)  będące właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny/wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku/ lokalu.

B)  będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. W przypadku, gdy nieruchomość jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

mp/
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-08-01 14:15:38
burmistrz: niby tak wszyscy narzekają, że gminy robią za darmo zlecane zadania, np. USC, szacowanie strat w rolnictwie, a tu polecieli podpisywać że aż się kurzyło ....
 
2019-07-31 08:06:28
luk: Po przeczytaniu treści porozumienia ( dzięki Oo)) nasuwa się powiedzenie "weźmy się i zróbcie to"
 
2019-07-30 12:45:09
mac: Gminy dobrowolnie mogły przystąpić do owego programu co wiąże się oczywiście z dodatkowymi obowiązkami dla pracowników, którzy w związku z zwiększeniem obowiązków mogą liczyć jedynie na większą wypłatę z kieszeni gminy. WFOŚiGW nie przeznaczają na to pieniędzy. Można przypuszczać że w niedługim czasie będzie to obowiązek a nie dobrowolne przystąpienie do programu przez gminy.
 
2019-07-30 12:28:24
OoO: wprawdzie nasza gmina nie podpisała, ale podsyłam link do porozumienia otrzymanego z WFOŚiGW http://www.mediafire.com/file/ovvdlzjorncsvn0/2019-07-04ppPOROZUMIENIE_Czyste_WF_gmina_OSTATECZNE.docx/file
 
2019-07-30 10:46:29
luk: Czy jest gdzieś dostępny wykaz gmin, które podpisały porozumienie i od poniedziałku przyjmują już wnioski?
Proszę bardzo, żeby te gminy pochwaliły się warunkami takiego porozumienia.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25