facebook RSS # #

16.02.2020 23:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-05 13:21       aktualizacja: 2019-08-06 14:58       WIADOMOŚCI
  A A A

Komu wodociąg. Ruszyły prace nad VI Aktualizacją KPOŚK

Komu wodociąg. Ruszyły prace nad VI Aktualizacją KPOŚK
Fot. PAP/G.Michałowski
Ruszyły prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument będzie miał kluczowe znaczenie dla samorządów chcących pozyskać dofinansowanie na inwestycje wodno-ściekowe w nowej unijnej perspektywie 2021-2027. Tymczasem potrzeby inwestycyjne JST w tym zakresie szacowane są na ok. 93 mld zł.

„W związku z trwającymi pracami nad nową perspektywą finansową na lata 2021 – 2027, w celu możliwości otrzymania środków finansowych na inwestycje w gospodarce ściekowej w Polsce, podjęto prace zmierzające do opracowania VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)” – poinformował resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jak dodało ministerstwo, dzięki dokumentowi zostaną zidentyfikowane faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej w celu wywiązania się ze zobowiązań traktatowych. Szósta aktualizacja pozwala władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które będą niezbędne do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej i prawodawstwa polskiego.

Rozpoczynając procedurę RZGW wysłała do samorządów tzw. ankietę aktualizacyjną, która pozwoli na zgłaszanie nowych inwestycji i modyfikację wyznaczonych obszarów aglomeracji. Na ich wypełnienie i odesłanie gminy będą miały czas do października br.  

Planuje się, że projekt VI AKPOŚK zostanie przygotowany w kwietniu 2020 roku, a następnie poddany uzgodnieniom i przekazany do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Mapa drogowa i wytyczne dla wójtów

W celu usprawnienia procesu aktualizacji KPOŚK przygotowano materiały pomocnicze dla samorządów, w tym „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” oraz „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”.

Mapa drogowa zawiera harmonogram prac nad VI AKPOŚK, w tym informację o ankietach, w których samorządy będą zobligowane do wskazania inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej niezbędnych do zrealizowania w latach 2021 – 2027, biorąc pod uwagę zapewnienie zgodności z dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, tzw. dyrektywą ściekową.

Z kolei „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” zawierają szczegółowe informacje dotyczące procesu przeglądu aglomeracji, który powinien zostać wykonany przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast,  przy uwzględnieniu RLM aglomeracji oraz możliwości wypełnienia przez aglomeracje warunków zgodności z dyrektywą ściekową. 

Aglomeracja powinna ocenić również obecny stan sieci kanalizacyjnej (wraz z oczyszczalniami ścieków) i oszacować koszty przewidywanych inwestycji dla zweryfikowanego obszaru aglomeracji, biorąc pod uwagę perspektywę 2027 roku oraz zapewnienie zgodności z dyrektywą ściekową.

Samorządom potrzeba ponad 93 mld zł

Z tegorocznego raportu przygotowanego pod kierownictwem dr Jacka Sieraka na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że łączne potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynoszą obecnie ok. 270 tys. km, z czego na budowę nowych urządzeń przypada ponad 87 proc. (sieci wodociągowe – niespełna 101 tys. km, z czego blisko 76 proc. przypada na nowe urządzenia; sieci kanalizacyjne – ok. 168 tys., w tym prawie 95 proc. – to potrzeby dotyczące nowych urządzeń). Największe potrzeby w tym zakresie mają gminy wiejskie. 

Z wyliczeń ekspertów wynika, że łączna wartość potrzebnych inwestycji wod.kan. przekracza 93 mld zł, z czego na budowę nowych sieci wodociągowych przypada prawie 16 mld zł (17,04 proc. całości potrzeb), na budowę nowych sieci kanalizacyjnych – blisko 64 mld zł (68,46 proc. całości potrzeb), na modernizację i odtworzenie sieci wodociągowej – ponad 7 mld zł (7,72 proc. całości potrzeb), na modernizację i odtworzenie sieci kanalizacyjnej – przeszło 6 mld zł (6,78 proc. całości potrzeb). 

W zakresie budowy nowych sieci kanalizacyjnych (prawie 64 mld zł ogółem) największy udział mają gminy wiejskie (68,1 proc.), następnie gminy miejsko-wiejskie (23,6 proc.), miasta na prawach powiatu (4,4 proc.) i gminy miejskie (3,9 proc.). Potrzeby w zakresie budowy nowych sieci wodociągowych zostały oszacowane na prawie 16 mld zł, z czego 61 proc. przypada na gminy wiejskie, 26,1 proc. – na gminy miejsko-wiejskie, 8,1 proc. – na miasta na prawach powiatu, a 4,8 proc. – na gminy miejskie. 

Marcin Przybylski

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25