facebook RSS # #

27.01.2020 22:41

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-07 10:12       aktualizacja: 2019-08-07 10:13       WIADOMOŚCI
  A A A

Skarga miasta. Bielsko-Biała złoży kasację do NSA ws. zmiany nazwy ulicy

Skarga miasta. Bielsko-Biała złoży kasację do NSA ws. zmiany nazwy ulicy
Fot.Fotolia
Do końca miesiąca bielski magistrat skieruje do NSA skargę kasacyjną w sprawie nazwy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej - podał rzecznik samorządu Tomasz Ficoń. Władze miasta nie zgadzają się z wojewodą śląskim, który zmienił jej nazwę na Józefa Rymera.

Wojewoda śląski wydał zarządzenie zastępcze zmieniające nazwę ulicy pod koniec marca ub.r. Podstawą była ustawa o zakazie propagowania komunizmu i innych systemów totalitarnych. Nakazywała ona samorządom zmianę nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w ciągu roku od wdrożenia nowego prawa, czyli do 2 września 2017 r. Jeśli tego nie uczyniły - interwencję musiał podjąć wojewoda.

Wojewoda podejmując decyzję oparł się na opinii IPN, który wskazał, że Dywizja Kościuszkowska była związkiem operacyjnym stworzonym przez władze Związku Sowieckiego wbrew legalnemu rządowi RP w Londynie. Zdaniem Instytutu, nie ulega wątpliwości, że taka nazwa ulicy upamiętnia formację symbolizującą komunizm.

Z tą argumentacją nie zgodziły się władze Bielska-Białej. Wskazywano, że nazwy pól bitewnych dywizji m.in. znalazły się na Grobie Nieznanego Żołnierza. Samorząd złożył skargę do WSA.

W lipcu ub.r. sąd na niejawnym posiedzeniu odrzucił ją. Uzasadnił to tym, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane już po wejściu w życie nowelizacji tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Według nowych przepisów skarga na rozstrzygnięcie przysługuje jedynie wtedy, gdy samorząd nie zmienił nazwy w wyznaczonym terminie z przyczyn od siebie niezależnych. Jednocześnie powinny one zostać wymienione.

Zdaniem sądu, Bielsko-Biała wskazało jedynie, że o obowiązku dotyczącym zmiany nazwy ulicy dowiedziało się dopiero z zarządzenia zastępczego. Zarazem magistrat nie podał przyczyn, które uniemożliwiły zmianę nazwy, a jedynie „powody, dla których osoby reprezentujące jednostkę samorządową nie przyjmowały faktu istnienia tego obowiązku". „Zasób i stan wiedzy danego podmiotu zasadniczo nie stanowi okoliczności od niego niezależnej, w związku z czym pozostaje poza przesłankami omawianego przepisu" - głosiło uzasadnienie WSA.

Rok temu Bielsko-Biała zaskarżyło decyzję do NSA. Ten pod koniec roku zadecydował, że gliwicki sąd ma jednak zająć się sprawą.

W czerwcu br. WSA oddalił odwołanie samorządu. „W krótkim ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, iż w jego ocenie nazwa ulicy Dywizji Kościuszkowskiej odnosi się do instytucji nie zaś do żołnierzy w niej walczących, w związku z czym wojewoda słusznie uznał ją za symbolizującą komunizm" - informował wówczas Ficoń.

Józef Rymer żył w latach 1882-1922. Był górnikiem, działaczem społecznym, jednym z przywódców III Powstania Śląskiego, a potem posłem na Sejm i pierwszym wojewodą śląskim.

Bielsko-Biała toczyło już z wojewodą przed sądem administracyjnym spory o nazwy. Chodziło m.in. o nadanie jednemu z rond imienia współtwórcy i pierwszego dyrektora Fabryki Samochodów Małolitrażowych Ryszarda Dziopaka, który należał do PZPR i był posłem w PRL. Sprawa zakończyła się po myśli samorządu. Wiosną br. NSA oddalił skargę kasacyjną wojewody śląskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bielsku-Białej z I Armii Wojska Polskiego na Cichociemnych.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25