facebook RSS # #

21.01.2020 00:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-09 10:41       aktualizacja: 2019-08-09 10:47       WIADOMOŚCI
  A A A

Nagroda Regulskiego. Są znani laureaci tegorocznej edycji, wśród nich gmina Stare Babice i Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Nagroda Regulskiego. Są znani laureaci tegorocznej edycji, wśród nich gmina Stare Babice i Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
W tegorocznej edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego w dwóch kategoriach zwyciężyły jednostki samorządowe: gmina Stare Babice oraz Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Przyznawana jest za „wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego (zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju) i rozwoju samorządności terytorialnej”.

Przyznaje się ją w czterech kategoriach:

• Idei - w postaci wdrażania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów, czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,

• Realizacji dzieła - w postaci wdrożenia koncepcji społecznej lub urbanistycznej mającej charakter przestrzenny oraz aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną w Polsce oraz krajach które ją budują,

• Wiedzy i upowszechniania - w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z samorządnością terytorialną, urbanistyką i ładem przestrzennym

• Aktywności obywatelskiej - rozumianej jako inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej oraz podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W tym roku kapituła konkursowa Nagrody im. J. Regulskiego przyznała trzy nagrody i dwa wyróżnienia:

Kategoria „Idea”

Nagroda: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi (Urząd Miasta Łodzi)

Praca: Łódź „Powrót do miasta” – realizacja idei rozwoju przestrzennego. Ideą „Powrotu do miasta” objęty jest cały obszar Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem centrum oraz terenów obrzeżnych. Większość rozwiązań kierunkowych oraz działań przestrzennych skoncentrowana jest w Strefie Wielkomiejskiej - najstarszej i największej strukturze miejskiej w Łodzi.

Kategoria „Realizacja dzieła”

Kapituła nie przyznała nagrody w tym roku.

Kategoria „Wiedza i upowszechnianie”

Nagroda: Gmina Stare Babice

Praca: „Planowanie przestrzenne w gminie Stare Babice” - przewodnik dla mieszkańca Ogólnodostępny, jasny i transparentny przewodnik dotyczący planowania przestrzennego w gminie Stare Babice powstał z potrzeby zgłaszanej przez mieszkańców gminy. Często podczas spotkań zadawali oni pytania: Czym jest plan miejscowy? Jak można wziąć udział w procedurze planistycznej? Na czym polega proces sporządzania planu? Jakie są skutki podejmowania przez urząd decyzji planistycznych? Dokument taki opracowali pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice w styczniu 2019 r. Został on opublikowany na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Dla Mieszkańca oraz w portalach społecznościowych. W 2019 r. Gmina Stare Babice wyda ten przewodnik również w wersji papierowej w nakładzie ok. 1000 egz. Opracowany dokument spełnia pokładane w nim nadzieje – pozwala na lepszą komunikację z mieszkańcami w zakresie planowania przestrzennego w gminie. Dzięki niemu mieszkańcy stają się partnerami w merytorycznej dyskusji dotyczącej przyszłości gminy. Partycypują także w pracach nad planem, biorą udział w konsultacjach i monitorują przebieg poszczególnych etapów procedury planistycznej. Wszystkie terminy istotne dla mieszkańców są podawane do informacji publicznej za pośrednictwem gminnych mediów.

Wyróżnienie: Justyna Martyniuk-Pęczek, Tomasz Parteka, Olga Martyniuk

Praca : Efekt grantu naukowego NCN w postaci recenzowanej pracy naukowej pt. "Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego" (Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2018 - 130 str). Wprowadzone nowe pojęcia, bogaty materiał ilustracyjny: analizy GIS, schematy, modele, tabele. W grancie podjęto problem opisu zjawiska polskiej suburbanizacji. Głównym obszarem badań stał się obszar metropolitarny Gdańsk-Gdynia Sopot, jednak by nakreślić tło problemu, w pracy uwzględniono również kontekst ogólnopolski i światowy.

Kategoria „Aktywność obywatelska”

Nagroda: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Praca: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego przy użyciu narzędzi partycypacji społecznej, czyli społeczna energia napędzana silą Stoczni. Obszar badań to cała Polska, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów lokalnych chcących wdrożyć działania aktywizujące lokalne społeczności

Wyróżnienie : Fundacja Anna w Gostkowie

Praca: Kamienne pamiętniki. Zatrzymanie dewastacji cmentarza i zabezpieczenie pięknych budowli kultu religijnego przed całkowitym zniknięciem. Odremontowano piękną kaplicę nagrobną, naprawiono pozostałości rozkradzionych murów cmentarnych, rozsypane kamienie poukładano na swoje dawne miejsce dzięki czemu powstała kamienna chatka. Odnowiono aleje cmentarza o długości około 200m. Oczyszczono teren z chwastów i samosiejek, posadzono wiele roślin. Zebrano okruchy potłuczonych porcelanowych i kamiennych tablic z wiele złożono w całość. Zaprowadzono ład i porządek.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas spotkania jubileuszowego z okazji 30-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, w dniu 18 września o godz.16.00 w Warszawie w Hotelu Bellotto (Pałac Prymasowski).

jmk/

Na podstawie: FRDL
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25