facebook RSS # #

22.01.2020 17:34

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-06 11:10       aktualizacja: 2019-09-06 15:37       WIADOMOŚCI
  A A A

Weszła w życie nowela ustawy śmieciowej

Weszła w życie nowela ustawy śmieciowej
Fot. PAP Samorząd
W piątek, 6 września weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa, która wprowadza zróżnicowanie stawek opłat za odpady posegregowane i niesegregowane. Osoby, które segregują śmieci zapłacą za ich zagospodarowanie co najmniej dwa razy mniej niż te, które tego nie robią.

Jednym z celów nowych przepisów, które obowiązują od piątku 6 września, ma być zwiększenie motywacji mieszkańców do segregowania odpadów.

Ustawa wprowadza "widełki" w opłatach dla osób, które nie będą segregować śmieci. Zapłacą oni nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej.

Oprócz różnicy w cenie za odpady segregowane i niesegregowane, dodatkowym impulsem do segregacji odpadów mają być rozwiązania dające samorządom możliwość obniżenia opłat śmieciowych dla mieszkańców, co ma być rekompensowane z przychodów ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych.

Nowela przewiduje też, że opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Samorządy będą mogły jednak ich skontrolować. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują odpadów, stracą upust w opłacie śmieciowej.

Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy.

Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady. Chodzi m.in. sklepy czy galerie handlowe. Zgodnie z nowelą właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie.

Nowela ustala też stawki, jakie za śmieci będą płacić właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa i nie wyższa niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem – za rok od nieruchomości (ok. 170 zł), na której znajduje się domek letniskowy.

Ustawa ma też pozwolić gminom tworzyć specjalne punkty napraw sprzętów, bądź miejsca, w których mieszkańcy będą mogli zostawić nadające się nadal do użytku przedmioty, których chcą się pozbyć.

Nowelizacja ma przyczynić się także do niezwłocznego usuwania odpadów zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi przez właściwe organy ochrony środowiska. Właściciel takich odpadów będzie zobowiązany do zwrotu kosztów ich usunięcia.

W myśl nowych przepisów gminy nie będą mogły (tak jak dotąd) ryczałtowo rozliczać się z firmami odbierającymi śmieci. A np. na podstawie masy odpadów, jakie zostały przekazane do przetworzenia.

Nowe regulacje znoszą ponadto obowiązek regionalizacji w zakresie zagospodarowania m.in. bioodpadów, zmieszanych odpadów komunalnych czy pozostałości z sortowania. Pozwoli to na przekazywanie takich odpadów do instalacji w całym kraju.

Znowelizowane przepisy zaostrzają też kary za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami.

Nowela, oprócz zmian w kwestiach gospodarki odpadowej, zmieniła także przepisy tzw. ustawy foliówkowej, wprowadzając odpłatność za wszystkie plastikowe torby, jakie dostaniemy w sklepach poza tzw. zrywkami.

Nowe prawo zmienia też przepisy tzw. ustawy foliówkowej, wprowadzając odpłatność za wszystkie plastikowe torby, jakie dostaniemy w sklepach poza tzw. zrywkami. Wszystkie foliówki są objęte opłatą od 1 września br. 

Źódło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

maja/ drag/ mp/
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-09-17 19:56:41
bogdan: Jeżeli prowadzę jednoosobową działalność sklep z odzieżą, odpadem może być tylko i wyłącznie folia z opakowań i plastyk z uszkodzonego wieszaka.To po co mi dodatkowe cztery pojemniki czy worki na odpady ,których nie mam. Na jakiej podstawie mam płacić ryczałtowo 60 zł miesięcznie z wywóz śmieci jak przez cały rok nie uciułam więcej jak 25 kg worek i to w jednym asortymencie. gdzie tu jest jakiś sens i logika. To nie jest żadna ekologia tylko walenie w rogi.
 
2019-09-09 09:46:16
sam: Skoro będzie opłata czterokrotna za śmieci niesegregowane, to może taniej będzie je wyrzucić do lasu? Ludzie powinni śmieci sprzedawać jak kiedyś makulaturę i butelki
 
2019-09-09 08:05:09
główna: a jak rozumieć nowy punkt 1 ab w art.6r "środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym" - obowiązuje 14 dni od ogłoszenia ustawy, czyli co? Mieszkańcy obecnie wpłacają za śmieci na główne konto gminy, więc od 6 września ich wpłaty mam przelewać na nowy, wyodrębniony rachunek bankowy czy mam takie przeksięgowanie zrobić per saldo od początku roku? A co w sytuacji gdy na tym koncie nie będę miała środków wystarczających np. do uregulowania faktury za wywóz śmieci? Mam wtedy płacić z głównego a potem przelewać różnicę?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25