facebook RSS # #

20.10.2019 11:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-13 10:02       aktualizacja: 2019-09-13 10:30       WIADOMOŚCI
  A A A

Kamery na oku. MEN: zgodę na instalację monitoringu musi wyrazić organ prowadzący szkołę

Kamery na oku. MEN: zgodę na instalację monitoringu musi wyrazić organ prowadzący szkołę
Fot. PAP/M. Obara
Kuratorzy oświaty będą sprawdzać, czy monitoring wizyjny w szkołach działa zgodnie z przepisami – przypomina resort edukacji. Zgodę na kamerę w szkole wydaje organ prowadzący.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na początek nowego roku szkolnego przygotowało zestawienie informacji dotyczących bezpieczeństwa w szkołach.

Resort przypomina m.in., że ustawowo uregulowane zostały zasady instalowania w szkołach i placówkach monitoringu wizyjnego. Zgodę na instalację monitoringu musi wyrazić organ prowadzący szkołę. Konieczna jest również konsultacja z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim. Ponadto kuratorzy oświaty w roku szkolnym w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego będą sprawdzać zgodność funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach z przepisami prawa.

Od 1 września 2019 r. szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić pomieszczenie umożliwiające uczniom bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków w szkole. Jeśli szkoła nie ma takiej możliwości, do 31 sierpnia 2022 r. może to zrobić w inny sposób. W ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” w latach 2019-2023 rząd przeznaczy po 40 mln zł rocznie na odtworzenie stołówek w szkołach.

Jak podkreśla MEN, zapewnienie bezpieczeństwa w szkole należy do najważniejszych obowiązków dyrektorów, nauczycieli i opiekunów. Dlatego ministerstwo przygotowało dokument „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, w którym zostały umieszczone rekomendacje i wytyczne, w jaki sposób postępować w przypadku wystąpienia zagrożenia w szkole.

Dokument opisuje działania profilaktyczne i procedury w odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz bezpieczeństwa cyfrowego. Wyznacza standardy dobrych praktyk dla całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i dyrekcji – w zakresie zagrożeń zewnętrznych: pożarów, ataków terrorystycznych, skażeń biologicznych i chemicznych oraz wewnętrznych: przemocy, narkotyków, kradzieży, pedofilii, a także cyberprzemocy i różnego typu przestępczości w internecie.

Dokument „Bezpieczna szkoła” został opracowany dwa lata temu. Jego zaktualizowana wersja została udostępniona na stronie MEN. 

Ministerstwo przypomina także w komunikacie, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolne. Umowa w tym zakresie może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i imprez oraz wycieczek szkolnych w kraju.

Źródło: MEN

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25