facebook RSS # #

16.02.2020 04:39

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-02 11:20       aktualizacja: 2019-10-02 13:34       WIADOMOŚCI
  A A A

Jak klasyfikować. Opinia RIO nt. ujmowania w budżetach JST środków FDS i funduszu autobusowego

Jak klasyfikować. Opinia RIO nt. ujmowania w budżetach JST środków FDS i funduszu autobusowego
Fot. Fotolia
RIO w Szczecinie wyjaśniła jak samorządy powinny ujmować w budżetach środki FDS, funduszu autobusowego oraz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Samorządy zaczęły masowo dopytywać RIO w Szczecinie jak prawidłowo ujmować w budżecie środki otrzymywane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Izba postawnowiła przygotowac opinie, która została przesłana do wszystkich JST w regionie.

RIO przypomniała w niej, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) dochodami mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. Izba zwróciła przy tym uwagę, że odrębne przepisy, o których mowa wyżej, zawarte są w ustawach regulujących funkcjonowanie poszczególnych funduszy oraz rozporządzeniach wydanych na ich podstawie.

I tak, jak wskazała RIO, na mocy art. 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) cytowany przepis ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie ma zastosowania do środków przekazywanych z tego funduszu, wobec czego nie powinny być one ujmowane w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Z kolei przepisy art. 19 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) oraz art. 7 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1113) wskazują, iż dofinansowanie albo finansowanie udzielone ze środków tych funduszy nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wobec czego w ocenie RIO, stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe pochodzące z wymienionych funduszy, powinny być ujmowane w budżecie odpowiednio w paragrafach:

- 217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- 635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w dziale i rozdziale właściwym dla realizowanego zadania.

Ponadto Izba wskazała, że w świetle przepisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych – z uwagi na sposób finansowania zadań określony tą ustawą i specyfikę pojęcia zadania wieloletniego – może wystąpić rozbieżność pomiędzy wysokością dochodów przekazanych jednostce samorządu terytorialnego a wysokością wydatków przypadających do zrealizowania w danym roku budżetowym, wynikająca z faktu przekazania w danym roku budżetowym całości środków na sfinansowanie zadania realizowanego na przestrzeni dwóch lat.

W takim przypadku, w ocenie Izby, środki niewykorzystane w danym roku mogą zostać ujęte w budżecie roku kolejnego zgodnie z formułą art. 217 ust. pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.


mp/
       
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25