facebook RSS # #

16.10.2019 13:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-04 10:42       aktualizacja: 2019-10-04 11:15       WIADOMOŚCI
  A A A

Taryfy do góry. Rudzki PWiK podwyższa taryfy za wodę i ścieki

Taryfy do góry. Rudzki PWiK podwyższa taryfy za wodę i ścieki
Fot. Fotolia
"Cen nie podwyższaliśmy praktycznie od trzech lat. Teraz nie mamy jednak wyjścia. Na takie rozwiązanie uzyskaliśmy zgodę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej" – podkreślił prezes rudzkiego  PWiK Grzegorz Rybka.

Jak wyjaśnił, powodem podwyżki są rosnące koszty usług i gazu. O 70 proc. wzrosła cena gazu wykorzystywanego w oczyszczalniach przez rudzkie PWiK. Z kolei o ponad 40 proc. wzrósł w ostatnim czasie koszt usług związanych z zagospodarowaniem odpadów i osadów ściekowych. „Do góry” poszła też cena wody, którą spółka musi kupować od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

Przez wzrost m.in. tych kosztów od 5 października zmienią się taryfy. Będzie drożej. Teraz za 1 m3 dostarczanej wody trzeba będzie zapłacić 5,53 zł, a za 1 m3 odprowadzanych ścieków 9,27 zł. 
 
"Opłata za wodę i ścieki jest praktycznie od 2015 r. niezmienna. Od tego czasu zwiększyła się tylko o 1 grosz. Natomiast w tym okresie bardzo zmieniła się rzeczywistość, w której żyjemy. Wzrosły koszty zakupu materiałów i usług, wynagrodzeń, a także energii elektrycznej i gazu" – podkreślił prezes Rybka.

Szef PWiK dodał, że zgodnie z prawem przedsiębiorstwo wodociągowe może zmienić taryfę w okresie jej obowiązywania tylko w przypadku zmian w warunkach ekonomicznych, które mają wpływ na cenę wody i ścieków. Dodatkowo musi to wszystko dokładnie udokumentować.
 
Jak wyjasnił Rybka jednym z najważniejszych czynników decydującym o wysokości taryfy jest stawka zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., które podniosło cenę jednego metra sześciennego wody o 9 groszy. "Oznacza to wzrost naszych kosztów i konieczność podniesienia stawki za wodę o 10 groszy. Pozostały jeden grosz to m.in. podatki i amortyzacja" - zaznaczył prezes PWiK w Rudzie Śląskiej.
 
Kolejne pozycje, które mają wpływ na wielkość samej taryfy, co do których planuje się wzrost kosztów, to: amortyzacja, wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa, zakup materiałów eksploatacyjnych, a także zakup energii czy usług związanych z zagospodarowaniem odpadów. "Najbardziej kosztochłonna jest działalność kanalizacyjna. Same ceny usług związanych z zagospodarowaniem osadów i odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków wzrosły o ponad 40 proc., natomiast za gaz wykorzystywany w oczyszczalniach trzeba płacić o 70 proc. więcej" - wyliczył Rybka.
  
Zgodnie z zatwierdzoną taryfą rudzianie od 5 października 2019 r. do 4 października 2020 r. za wodę i ścieki będą płacić łącznie 14,80 zł brutto. W kwocie tej cena 1 m3 wody wyniesie 5,53 zł (do tej pory 5,43 zł), a 1 m3 odprowadzanych ścieków 9,27 zł (do tej pory 8,37 zł).

W kolejnym roku taryfowym, od 5 października 2020 r. do 4 października 2021 r. 1 m3 wody kosztować będzie 5,63 zł brutto, natomiast ścieki 9,59 zł brutto za 1 m3. Z kolei od 5 października 2021 r. do 4 października 2022 r. rudzianie za 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków zapłacą odpowiednio 5,76 zł i 9,88 zł.
 
Wraz ze zmianą taryfy spółka ustaliła również na najbliższe trzy lata wysokość poszczególnych opłat abonamentowych. Od 5 października opłata abonamentowa dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej wynosić będzie 5,24 zł brutto, do tej pory było to 4,09 zł brutto. Z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród, zapłacą teraz 6,37 zł brutto, aktualnie jest to 5,04 zł. Minimalnie wyższe opłaty obowiązywać będą klientów PWiK, którzy rozliczają się ze spółką drogą elektroniczną. W tym przypadku opłata abonamentowa wynosić będzie 3,30 zł brutto (było 2,65 zł) w przypadku posiadania jednego wodomierza, a w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród – 4,44 zł brutto (było 3,61 zł). "Pomimo podwyżki na tle większych miast województwa z naszymi cenami wody i ścieków znajdujemy się po środku stawki" – zaznaczył prezes Rybka.
 
Dotychczasowe stawki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki obowiązywały od maja 2018 r. Zgodnie z obowiązującą od końca 2017 r. ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzone zostały na okres trzech lat przez regulatora tych cen - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a dokładniej Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (w przypadku Rudy Śląskiej z siedzibą w Gliwicach). Z uwagi jednak na zmianę warunków ekonomicznych rudzka spółka wodociągowa mogła zwrócić się o korektę tych stawek, jednocześnie argumentując ich zasadność. Po dokładnej analizie i zatwierdzeniu przedstawionych analiz organ regulacyjny zatwierdził nowe taryfy.
 
Na najbliższe dwa lata PWiK zaplanowało budowę i modernizację blisko 32 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za prawie 30 mln zł. Inwestycje te zostały zapisane w przyjętym w lutym br. przez Radę Miasta „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018– 2021”.
 
Plan zakłada budowę i przebudowę w ciągu czterech lat 19,8 km sieci kanalizacyjnej i 12,1 km sieci wodociągowej. Inwestycje te będą realizowane ze środków własnych przedsiębiorstwa, m.in. z wypracowanych zysków oraz ze środków zewnętrznych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o długości 446,7 km, natomiast do odbioru ścieków służy mu sieć kanalizacyjna o długości 328,2 km. PWiK eksploatuje 6 pompowni wody, 48 przepompowni ścieków oraz 3 mechaniczno–biologiczne oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.
 
mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25