facebook RSS # #

08.12.2019 12:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-09 14:00       aktualizacja: 2019-10-09 14:06       WIADOMOŚCI
  A A A

Instrukcja MEN. Trzeba zaktualizować kwoty dotacji; resort podpowiada jak

Instrukcja MEN. Trzeba zaktualizować kwoty dotacji; resort podpowiada jak
Fot. PAP
W związku z podwyżkami dla nauczycieli do 31 października trzeba zaktualizować kwoty dotacji oświatowych przekazywanych z budżetu JST. Publikujemy instrukcję MEN.

Chodzi o dotacje wypłacane publicznym jednostkom systemu oświaty, na podstawie art. 15-16, art.18, art. 20, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 28, art. 30, art. 31 ust. 1 i art. 40 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w związku z wrześniową podwyżką dla nauczycieli i podziałem dodatkowej kwoty subwencji oświatowej wzrośnie także kwota dotacji udzielanych niesamorządowym publicznym jednostkom systemu oświaty.

Zgodnie z nowelizacją Karty nauczyciela konieczna jest aktualizacja wypłacanych dotacji. Powinno się to dokonać do końca października tego roku.

Publikujemy instrukcję resortu edukacji:

Sposób wyliczenia zwiększonej kwoty dotacji w odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej na ucznia, oblicza się jako sumę trzech składników (trzeci składnik jest opcjonalny, tj. nie musi wystąpić w każdej jednostce samorządu terytorialnego):
1.    kwotę wyliczoną w oparciu o standard finansowy „A” (5 568,57 zł) wg. dotychczasowych zasad,
2.    kwotę wynikającą z przemnożenia kwoty 122,21 zł przez wszystkie wagi przysługujące danemu uczniowi (w tym również wagę podstawową) lub wychowankowi oraz przemnożenia przez nowy wskaźnik Wa,i dla danego samorządu,
3.    kwotę wynikającą z przeliczenia komponentem związanym z sytuacją finansową danej JST oraz wielkością szkoły (122,21 zł x 1,352 x nowy Wa,i dla danej jednostki samorządu terytorialnego) – jeśli jest należna, tj. samorząd i szkoła spełnia warunki z rozporządzenia.

W przypadku naliczania dotacji zgodnie z art. 25 ust. 1, 2, 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych sumę ww. kwot należy następnie przemnożyć przez wskaźnik zwiększający odpowiedni dla danej JST określony w kwietniu 2019 r.
 
Przykład

Uczeń szkoły podstawowej klasy I położonej na wsi (przyjęto przykładowy wskaźnik Di = 1,0989 oraz nowy wskaźnik Wa,i = 1,1317), założono że szkoła kwalifikuje się do naliczenia subwencji komponentem związanym z sytuacją finansową JST oraz wielkością szkoły
•    część kwoty dotacji na ucznia wynikająca z kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej na takiego ucznia, wyliczona w kwietniu i obowiązująca od maja br.
Standard finansowy „A” x (1 + waga P1 + waga P43 + waga P46) x Di
5 568,57 zł x (1+0,4 + 0, 065 + 0,025) x Di = 5 568,57 zł x 1,49 x 1,0989 = 9 117,76 zł
•    aktualizacja dotacji wyliczana w październiku w związku z podwyżką wynagrodzeń od 1 września 2019 r. będzie sumą 3 poniższych składników:
1.    Standard finansowy „A” x (1 + waga P1 + waga P43 + waga P46) x Di
5 568,57 zł x (1+0,4 + 0, 065 + 0,025) x 1,0989 = 9 117,76 zł
2.    Kwota 122,21 zł x (1 + waga P1 + waga P43 + waga P46) x nowy Wa,i
122,21 zł x (1+0,4 + 0, 065 + 0,025) x 1,1317 = 206,07 zł
3.    KK/UT x Pm x nowy Wa,i
122,21 zł x 1,352 x 1,1317 = 186,99 zł

A zatem roczna kwota dotacji w części wynikającej z kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej wynosić będzie:
9 117,76 zł + 206,07 zł + 186,99 zł = 9 510,82 zł

W przypadku naliczania dotacji zgodnie z art. 25 ust. 1, 2, 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych sumę ww. kwot należy następnie przemnożyć przez wskaźnik zwiększający odpowiedni dla danej JST określony w kwietniu 2019 r.

Dane niezbędne do wyliczeń znajdują się w dodatkowych metryczkach subwencji oświatowej na rok 2019 w strefie dla zalogowanych SIO.

Dodatkowo należy pamiętać, że:
•    do określenia wysokości kwoty dotacji za miesiące listopad – grudzień dla danej publicznej jednostki systemu oświaty po dokonaniu aktualizacji w październiku br. należy zastosować przepis art. 43 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
•    środki przekazane dodatkowo w wyniku ww. aktualizacji na uczniów i wychowanków publicznych jednostek systemu oświaty podlegają rozliczeniu na zasadach określonych w uchwałach danych JST (podjętych zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) i mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków określonych w art. 35 ust. 1 ww. ustawy,
•    środki przekazane dodatkowo w wyniku ww. aktualizacji na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych podlegają rozliczeniu, o którym mowa w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 
________________________________________
[1] W przypadku, gdy liczba uczniów publicznej niesamorządowej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, dla dzieci i młodzieży (z wyłączeniem uczniów przeliczanych wagami P22, P23, P24 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych), ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r i dzień 10 października 2018 r., w których iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas jest niższy lub równy 18, położonej na terenie jednostki samorządu terytorialnego, w której dochody wyliczone odrębnie dla gminy, powiatu i województwa, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe niż 90% średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-10-10 15:17:46
normal: Polska to nie jest kraj dla normalnych ludzi - tak mi przyszło do głowy, gdy zobaczyłem te obliczenia

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25