facebook RSS # #

19.11.2019 00:06

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-15 12:15       aktualizacja: 2019-10-15 12:45       WIADOMOŚCI
  A A A

Ile zwrócą. Sejm pracuje nad zasadami zwrotu przez samorządy kosztów dowozu dziecka do szkoły

Ile zwrócą. Sejm pracuje nad zasadami zwrotu przez samorządy kosztów dowozu dziecka do szkoły
Fot.PAP/M.Bielecki
Kryteria, na podstawie których samorządy zwracają rodzicom koszty dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół, powinny być jednolite - orzekł jeszcze w 2017 r. Trybunał Konstytucyjny. W parlamencie trwają prace nad przepisami.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe to inicjatywa legislacyjna Senatu. W Sejmie we wtorek przeprowadzono jego drugie czytanie.

Posłanka Joanna Borowiak wskazała, że wprowadzenie jednolitych, obowiązujących w całym kraju kryteriów, na których podstawie samorządy zostaną zobowiązane do wyliczenia wysokości kwoty zwracanej rodzicom lub opiekunom w związku z kosztami, jakie ponoszą, dowożąc dziecko niepełnosprawne do szkoły, pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której samorządy zwracają pieniądze w kwotach niezapewniających refundacji rzeczywiście poniesionych kosztów. Podkreśliła, że proponowane przepisy zostały poddane szerokim konsultacjom.

Borowiak poinformowała, że PiS pozytywnie opiniuje projekt, jednocześnie podała, że składa do niego kilka poprawek.

"To kuriozalna sytuacja, że zbieramy się tutaj już po wyborach i debatujemy na temat ustaw, na których przyjęcie rządząca partia miała cztery lata" - powiedziała Krystyna Szumilas, która przedstawiała stanowisko PO-KO w sprawie projektu noweli. Mówiła, że dobrym zwyczajem jest to, że w takiej sytuacji rząd i Sejm powstrzymują się od podejmowania jakichkolwiek decyzji, pozostawiając je nowo wybranym posłom i nowo ukonstytuowanemu rządowi.

Szumilas poinformowała, że PO-KO nie wnosi uwag do projektu. "Mamy uwagi co do procedowania tego projektu" - zaznaczyła.

Projekt nowelizacji, który jest inicjatywą legislacyjną Senatu, ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2017 r.

Zgodnie z przepisami obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do innej formy wychowania przedszkolnego lub do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub szkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie.

Jednocześnie nie ma jednolitych kryteriów, na których podstawie samorząd zobowiązany jest do wyliczenia wysokości kwoty zwracanej rodzicom w związku z kosztami, jakie ponoszą, dowożąc niepełnosprawne dziecko do szkoły. Dlatego Trybunał Konstytucyjny nakazał uregulowanie tej kwestii tak, by zapewnić wszystkim równy dostęp do tego rodzaju pomocy.

Projekt zakłada, że kwota zwracana rodzicom lub opiekunom obliczana będzie na podstawie wzoru matematycznego. Będzie pochodną liczby kilometrów między domem i placówką. Proponowane przepisy różnicują jednak sytuację, w której rodzice dowożą dziecko do placówki leżącej na drodze, którą jadą do pracy, którą podróżowaliby także, gdyby dziecka nie dowozili (w tych przypadkach zwrot kosztów przewozu nie będzie się należał), od przypadków, w których dowożenie dziecka do placówki zwiększa liczbę przejechanych przez dowożącego kilometrów (w tych przypadkach zwrot będzie się należał za zwiększoną liczbę kilometrów). Liczba kilometrów będzie mnożona przez cenę paliwa (zużywanego na kilometr) właściwego dla pojazdu, którym dowożone jest dziecko. Cenę paliwa ustali wójt na podstawie średniej ceny danego rodzaju paliwa w gminie.

W związku ze złożeniem podczas drugiego czytania poprawek do projektu trafi on z powrotem do połączonych komisji sejmowych: edukacji, nauki i młodzieży, polityki społecznej i rodziny, a także do komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Posiedzenie komisji ma odbyć się we wtorek po południu.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-10-24 12:18:12
Iza: To nie jest dobry moment na wprowadzanie takich przepisów. Powinny zostać wprowadzone przez 1 września, przecież dzieci już dwa miesiące dowożone są przez rodziców do szkół. Mam już zawarte umowy z rodzicami na stawkę za kilometr większa niż ta, która wyjdzie mi z podanego w ustawie wzoru. Co mam teraz zrobić ? wypowiedzieć te umowy i zawrzeć nowe ? Rodzice się na to nie zgodzą.
 
2019-10-21 16:32:31
MR: A jak będzie określane spalanie samochodu? U mnie w gminie kiedyś tak liczono, i okazywało się że ludziom Matiz palił 12 litrów na setkę.
 
2019-10-18 13:35:31
wkurzony samorządwiec: Świetnie SAMORZĄDOWCU, trafna uwaga. Tak samo nielogiczne i nieekonomiczne jest zwracanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w cudzej gminie kiedy moja może takie dziecko przyjąć bo miejsca są. Dlaczego moja gmina ma tracić na tym że rodzina żyjąc w wielkim mieście nie wymeldowując się z wiejskiej gminy? Tam (w mieście) skupia się ich interes publiczny, mynajmują mieszkania, chodzą do pracy,posyłają dzieci do szkoły. A ja macierzysta gmina mam ponosić tego koszty które są większe od odprowadzanych podatków.
 
2019-10-16 13:30:25
samorządowiec: Skoro część dzieci uczęszcza do przedszkoli w innych gminach, niech ustawodawca jasno określi który samorząd ma zwracać koszty dowożenia. Czy gmina w której dziecko zamieszkuje, czy gmina w której dziecko pobiera naukę i do której budżetu wpływa subwencja oświatowa powiększona o stosowne wagi. Moim zdaniem ta która otrzymuje kasę.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25