facebook RSS # #

19.11.2019 15:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-16 23:04       aktualizacja: 2019-10-17 13:07       WIADOMOŚCI
  A A A

Nadzieje i obawy. Wybory okiem samorządowców

Nadzieje i obawy. Wybory okiem samorządowców
Fot. PAP/P.Nowak
Powstrzymanie centralizacji i odbierania kompetencji samorządom, ograniczenie ustaw uchwalanych bez konsultacji z JST oraz kontynuacja rządowych programów dla samorządów – to główne oczekiwania samorządowców związane z nowym parlamentem.

O komentarz dotyczący wyniku niedzielnych wyborów parlamentarnych i jego skutków dla samorządów poprosiliśmy przedstawicieli Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich i Związku Samorządów Polskich.  

Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP i sekretarz strony samorządowej KWRiST zwrócił uwagę, że wciąż jedno ugrupowanie ma bezwzględną większość w Sejmie. „I to ugrupowanie, które jest programowo przeciwne decentralizacji i jest zwolennikiem państwa scentralizowanego” – zauważył. 

Porawski dodał, że samorządy najbardziej obawiają się odbierania im kolejnych kompetencji, „czego przykłady mieliśmy w poprzedniej kadencji”. 

„Natomiast oczekujemy, że Senat przypilnuje spraw samorządowych, ponieważ może wprowadzać w ustawach poprawki, które szczególnie gdy będą miały charakter merytoryczny, mamy nadzieję, nie będą z definicji przez Sejm odrzucane” – podkreślił Porawski.

Z kolei Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP zaznaczył, że dla jego korporacji „zawsze partnerem będzie ten kto rozumie samorządy i samorządność oraz jej nie ogranicza. A z tym różnie bywało niezależnie od tego kto był u władzy”. 

Świętalski, podobnie jak przedstawiciel ZMP, duże nadzieje wiąże z Senatem. „Z depolaryzacją władzy w parlamencie, jaka nastąpiła po wyborach wiążemy takie nadzieje, że sprawy bardzo istotne dla samorządu, w tym przede wszystkim dotykające instytucjonalnych spraw, nie będą szły bez uzgodnień z samorządem i nie będą przybierały formy projektów poselskich. Tylko z pełnym poszanowaniem prawa będą opiniowane przez samorząd, a szczególnie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego” – powiedział sekretarz ZGWRP. 

Wśród najważniejszych oczekiwań związanych z nowym parlamentem Świętalski wymienił „odwrócenie trendu centralizacji państwa”. Dodał przy tym, że samorządy „powinny być postrzegane nie jako twór obcy, tylko jako partner i element administracji publicznej, a nie polityki”.  

Zdaniem Remigiusza Górniaka, wiceprzewodniczącego Związku Samorządów Polskich i zastępcy burmistrza Sulejówka zwycięstwo PiS oznacza kontynuację wielu nowych programów skierowanych do samorządów - przede wszystkim Funduszu Dróg Samorządowych, programu budowy obwodnic miast oraz wkroczenie w fazę realizacyjną programu Mosty dla Regionów, który będzie miał kluczowe znaczenie dla rozwoju wielu mniejszych i większych miast.

Według Górniaka ważnym dla samorządów efektem zwycięstwa PiS jest też niezagrożona kontynuacja największej inwestycji w historii powojennej Polski jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.   

„Zapowiedzi partii opozycyjnych wskazywały na to, że w przypadku ich wygranej rząd porzuci plany budowy CPK. A przecież, niezależnie od znaczenie ogólnokrajowego tej inwestycji, planowane tysiące kilometrów nowych dróg i połączeń kolejowych w znaczący sposób korzystnie wpłyną na sytuację gospodarczą regionów, a tym samym wielu samorządów, zwłaszcza tych objętych szybką deindustrializacją i depopulacją” – dodał Górniak.

Z kolei Grzegorz Kubalski, wicedyrektor biura Związku Powiatów Polskich podkreslił, że samorządy potrzebują racjonalnych działań legislacyjnych w obszarach związanych z funkcjonowaniem JST. Jego zdaniem szczególnie pilna jest interwencja w zakresie dochodów powiatów oraz systemu ochrony zdrowia.

"Nie chodzi już nawet o postulowane przez ZPP przyznanie powiatom władztwa podatkowego; obecnie stoimy przed wyzwaniem, w którym z jednej strony kolejne obietnice rządowe przekładają się na ograniczenie wielkości dochodów własnych, a z drugiej – część oświatowa subwencji ogólnej już praktycznie w całym kraju przestaje wystarczać na pokrycie oświatowych wydatków bieżących. Utrzymanie obecnych trendów będzie musiało doprowadzić do ograniczenia możliwości realizacji usług publicznych przez powiaty, a zatem niezbędne jest przemyślenie nowego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego" - wyjaśnił Kubalski.

W przypadku systemu ochrony zdrowia ekspert wskazał na nawarstwienie się zaniedbań ostatnich kilkunastu lat i błędnych decyzji podjętych w minionej kadencji, co doprowadziło do dostrzegalnej obecnie niewydolności finansowej szpitali powiatowych. 

Według Kubalskiego główne obawy powiatów dotyczą utrzymania dotychczasowego sposobu myślenia o funkcjonowaniu państwa. "Myślenia, w którym scentralizowane jest z definicji lepsze, a samorząd jest z góry traktowany nieufnie. Na tyle nieufnie, że z jednej strony wprowadzane są rozwiązania ograniczające samodzielność działania – czy to w sposób prawny (np. kuriozalna instytucja pozytywnej opinii kuratora), czy to faktyczny (obniżanie wysokości środków własnych), a z drugiej – tworzone są fundusze pozostające w dyspozycji administracji rządowej i przyznawane w oparciu o uznaniowe kryteria. Mamy nadzieję, że jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności powiaty, będą w tej kadencji traktowane bardziej partnersko" - zaznaczył Kubalski.

mp/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-10-17 09:51:10
Jacek Krzemiński: Oczywiście centralizacji. Bardzo przepraszamy za tę pomyłkę - już ją usunęliśmy. I bardzo dziękujemy za jej wychwycenie i poinformowanie nas o niej.

Redakcja
 
2019-10-17 08:34:26
Sannyline: Początek artykułu powinien chyba brzmieć "powstrzymać centralizację".
 
2019-10-16 16:11:52
Burmistrz : Powstrzymanie decentralizacji??
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25