facebook RSS # #

18.02.2020 16:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-06 15:56       aktualizacja: 2019-11-07 10:24       WIADOMOŚCI
  A A A

Urząd kontra UODO. UM w Aleksandrowie Kujawskim: postępowanie UODO jest nieetyczne

Urząd kontra UODO. UM w Aleksandrowie Kujawskim: postępowanie UODO jest nieetyczne
Fot.Wikimedia
"Postępowanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest nieetyczne i łamie wszelkie reguły współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a organem powołanym do pomocy w realizacji ochrony danych osobowych" - oświadczył Urząd Miasta w Aleksandrowie Kujawskim, w odpowiedzi na nałożenie kary na burmistrza Aleksandrowa.

UODO poinformował w ubiegłym tygodniu, że prezes Urzędu nałożył karę pieniężną w wysokości 40 tys. zł na burmistrza. Jest to pierwsza taka kara z tytułu RODO nałożona na podmiot publiczny.

W oświadczeniu przekazanym Serwisowi Samorządowemu PAP UM w Aleksandrowie zarzuca prezesowi UODO przede wszystkim to, że wydał decyzję o karze, nie zważając na skierowanie przez miasto skargi do WSA dotyczącej zgodności zaleceń UODO z obowiązującym prawem. Skarga trafiła do WSA w czerwcu, a UODO - jak wylicza Urząd Miasta - "pozostawał w bezczynności przez okres 3 miesięcy i 22 dni". Ponadto miasto zarzuca UODO, że wbrew zapisom KPA, wyłączył Ministerstwo Cyfryzacji z udziału w wyjaśnieniu spornych kwestii.

W obszernej analizie UM w Aleksandrowie odnosi się do poszczególnych zarzutów UODO. M.in. miasto zarzuca prezesowi UODO złamanie przepisów ustaw o samorządzie gminnym oraz o dostępie do informacji publicznej, poprzez nakładanie na burmistrza miasta obowiązku publikacji oświadczeń majątkowych osób, które po okresie 5-letnim nie sprawują funkcji publicznych.

"Przechowywanie akt rozpoczyna się w momencie zakończenia danej sprawy, w tym przypadku po upływie 5-letniej kadencji radnego. Radnym jest się przez okres trwania kadencji rady lub do utraty mandatu, stąd też przepis, który nakłada na radnego obowiązek złożenia ostatniego oświadczenia na 2 miesiące przed upływem kadencji radnego. Termin przechowywanie jest określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych" - głosi oświadczenie UM.  

"Ubolewamy nad faktem, że Urząd Ochrony Danych Osobowych, który ma stać na straży ochrony danych osobowych, publikuje decyzję, od której stronie służy odwołanie do WSA w Warszawie, nakazuje publikować dane radnych po upływie kadencji radnych, wprowadza w błąd opinię publiczną co do przebiegu postępowania, informując że Urząd Miejski nie współpracował z UODO, tworzy nową definicję przechowywania akt, niezgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM, stwierdza bez dowodów lub na podstawie własnych interpretacji fakty, które nie występują" - podsumowano w oświadczeniu.

Jednocześnie UM w Aleksandrowie Kujawskim zapewnił, że zastosuje się do zaleceń UODO w terminie wskazanym w decyzji, jednak złoży skargę, ze względu na naruszenie procedury jej wydania oraz celem wyjaśnienia kwestii zawartych w postanowieniu prezesa UODO.

O decyzji UODO pisaliśmy w materiale

woj/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-11-12 09:36:40
MB: Dziwne przecież na bipie zgodnie z prawem nie mogą być publikowane żadne dane osobowe chyba, że ustawa stanowi inaczej.
 
2019-11-07 08:12:13
smrodo: brawo, walczyć o swoje! nadgorliwość uodo ostatnio daje popalić nie jedenemu
 
2019-11-06 16:26:47
Proste to RODO: W miarę możliwoci poprosze o Stanowisko przekazane do PAP

Więcej info: https://prostetorodo.pl/2019/10/30/pierwsza-kara-dla-podmiotu-publicznego/

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25