facebook RSS # #

21.11.2019 14:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-07 10:34       aktualizacja: 2019-11-07 11:18       WIADOMOŚCI
  A A A

Rozwój po nowemu. Rząd przyjął projekt noweli ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Rozwój po nowemu. Rząd przyjął projekt noweli ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Fot. PAP/L.Szymański
Obowiązkowe strategie rozwoju gminy, nowe narzedzia uzgadniania działań rozwojowych z samorzadami - to niektóre ze zmian, jakie przewiduje projekt nowej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoj. W środę regulację przyjął rząd.  

Głównym celem projektu jest uporzadkowanie systemu planowania strategicznego oraz zwiększenie efektywności programowania i realizacji rządowych strategii, polityk oraz programów – zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Nowa regulacja wprowadza m.in. rozwiązania na rzecz integracji wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, nowe mechanizmy uzgadniania działań rozwojowych oraz zmiany umożliwiające przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Zmiana prawa dotyczącego zarządzania rozwojem kraju została podzielona na dwa etapy.

Etap I

Na poziomie krajowym następuje odejście od długookresowej strategii rozwoju kraju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Podstawowym dokumentem strategicznym odnoszącym się do rozwoju kraju będzie średniookresowa strategia rozwoju kraju (łącząca aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne).

Na poziomie regionalnym istotną zmianą będzie stworzenie i nadanie strategii rozwoju województwa wiodącej roli w planowaniu działań rozwojowych w województwie (zarówno w zakresie społecznym, gospodarczym i przestrzennym). Konsekwencją tego będzie w przyszłości rezygnacja z obowiązku przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw (zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w osobnej ustawie i planuje się, że wejdą w życie po 2025 r.).

Na poziomie lokalnym wprowadzono strategię rozwoju gminy oraz strategię rozwoju ponadlokalnego, jako dokumenty nieobowiązkowe. W obu przypadkach dokumenty te łączą ze sobą sferę społeczno-gospodarczą i przestrzenną.

Ważnym rozwiązaniem jest też ukierunkowanie dokumentów strategicznych oraz realizujących je instrumentów sektorowych na obszary wymagające wsparcia – obszary strategicznej interwencji.

Przewidziano nowe podejście do uzgadniania działań rozwojowych z samorządami – kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne. Kontrakty będą mogły być zawierane między stroną rządową a samorządami. Porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu działań istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilku gmin lub powiatu).

Zaproponowane zmiany umożliwią również przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027, tj. Umowy Partnerstwa i programów ją realizujących.

Etap II

Chodzi o przygotowanie nowej ustawy, w której kompleksowo zostaną zawarte kwestie dotyczące polityki rozwoju i przedstawione dalsze rozwiązania porządkujące planowanie, koordynację i realizację działań rozwojowych. Na tym etapie będzie również możliwe wprowadzenie zmian związanych z dokumentami planistycznymi – uchylenie planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz wprowadzenie rozwiązań wynikających z reformy planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Ustawa  uporządkuje również kwestie związane z dokumentami przygotowywanymi na potrzeby każdej z kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązania zasadniczo mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25