facebook RSS # #

22.01.2020 07:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-18 13:40       aktualizacja: 2019-11-18 13:55       WIADOMOŚCI
  A A A

Zakaz bez podstawy. WSA: burmistrz nie może zakazać występów cyrkowych na terenie miasta

Zakaz bez podstawy. WSA: burmistrz nie może zakazać występów cyrkowych na terenie miasta
Fot. PAP/T.Żmijewski
Burmistrz nie może zakazać organizacji przedstawień cyrkowych na terenie miasta – wynika z rozstrzygnięcia wojewody śląskiego i orzeczenia WSA w Gliwicach.

Wojewoda śląski stwierdził nieważność zarządzenia wydanego przez prezydenta jednego z miast, w którym zakazał organizowania na terenach należących do miasta objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.

Organ nadzoru uznał całe zarządzenie, jako sprzeczne z art. 2, art. 22 i art. 32 Konstytucji RP oraz art. 7 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym i art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.).

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewoda wskazał, że w podstawie prawnej zarządzenia  wskazano m.in. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.). Tymczasem, jak zaznaczył organ nadzoru, normy zawarte w tych przepisach nie kształtują upoważnienia dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do regulowania sytuacji prawnej podmiotów pozostających poza strukturą organizacyjną gminy, a zatem przedsiębiorców organizujących objazdowe przedstawienia cyrkowe. 

Organ nadzoru zwrócił też uwagę na cel wydania zarządzenia, którym nie była kwestia gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ale ochrona zwierząt. Według wojewody „zarządzenie to stanowiło pewnego rodzaju obejście prawa, gdyż ustawodawca nie wyposażył organu wykonawczego gminy w odpowiednie kompetencje, służące ochronie zwierząt, a temu celowi służą inne regulacje prawne”.

Wojewoda zauważył również, że zarządzenie prezydenta miasta wkroczyło w publiczne prawa podmiotowe przedsiębiorców, prowadzących działalność polegającą na organizowaniu objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt, zawężając granice ich wolności gospodarczej. 

Ponadto w ocenie organu nadzoru postanowienia zawarte w zarządzenia naruszały art. 22 Konstytucji RP, zgodnie z którym "ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny" oraz art. 32 Konstytucji RP, ustanawiający zakaz dyskryminacji i art. 2 Konstytucji RP, wprowadzający zasadę demokratycznego państwa prawa - poprzez uchybienie zasadzie proporcjonalności. 

„Jeżeli ustawodawca nie wprowadził zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z udziałem zwierząt cyrkowych, to nie jest rolą organu gminy, by dyskryminować poszczególnych przedsiębiorców cyrkowych, w zależności od tego, czy prowadzą działalność z udziałem zwierząt, czy bez ich udziału” – podkreślił wojewoda w rozstrzygnięciu. 

WSA: wojewoda miał rację


Sprawa ostatecznie trafiła do WSA w Gliwicach, który przyznał rację wojewodzie. W orzeczeniu z dn. 8 października 2019 r. (II SA/Gl 865/19) sąd stwierdził, że „organ nadzoru słusznie uznał, że sporne zarządzenie zostało wydane bez podstawy prawnej i jednocześnie pozostaje sprzeczne z art. 2 ustawy Prawa przedsiębiorców. Słusznie również organ nadzoru uznał, że wykonywanie tego zarządzenia skutkować będzie naruszeniem interesu prawnego przedsiębiorców, znajdującego bezpośrednie umocowanie w konstytucyjnym publicznym prawie podmiotowym do swobody prowadzonej przez nich działalności gospodarczej”.

Według WSA wydając zarządzenie o zakazie występów cyrkowych prezydent wkroczył w publiczne prawo podmiotowe określonej w nim grupy przedsiębiorców, do czego nie był upoważniony na mocy przytoczonych wyżej przepisów ustawowych. 

Według sędziów „treść zarządzenia nie mieściła się w pojęciu gospodarowania nieruchomościami komunalnymi i Skarbu Państwa, co oznacza, że prezydent bez stosownego upoważnienia ustawowego wkroczył w sferę konstytucyjnie zagwarantowanych praw podmiotowych przedsiębiorców organizujących objazdowe przedstawienia cyrkowe, zawierające w ofercie programowej udział zwierząt”.


mp/

 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-11-19 12:26:22
KAZIMIERZ: Ale zawsze można nie udostępnić okazjonalnie gruntów,
 
2019-11-18 22:29:20
CRTL: Kaczyński mógłby ustawę w tej sprawie przepchnąć w jedną noc. Tylko dlaczego nie chce?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25