facebook RSS # #

05.12.2019 07:34

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-25 11:37       aktualizacja: 2019-11-25 11:45       WIADOMOŚCI
  A A A

Wskaźniki na 2020 r. MF przedstawiło wskaźniki dochodów podatkowych gmin, powiatów i województw w 2020 r.

Wskaźniki na 2020 r. MF przedstawiło wskaźniki dochodów podatkowych gmin, powiatów i województw w 2020 r.
Fot. PAP/D.Delmanowicz
Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych dla gmin, powiatów i województw. Posłużą one do obliczenia wysokości subwencji i wpłat samorządów do budżetu państwa w 2020 r.

Dane udostępnione przez resort finansów zawierają wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W), stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2020 r. odpowiednio dla gmin, powiatów i województw. Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2018 r. wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

Z wyliczeń ministerstwa wynika, że w 2019 roku wskaźnik gminny Gg dla kraju wyniesie 1956,15; wskaźnik powiatowy Pp dla kraju 287,95, a wskaźnik wojewódzki Ww dla kraju 205,43.

Wśród gmin tradycyjnie najwyższym wskaźnikiem G może się pochwalić gmina Kleszczów – w 2020 wyniesie 31 028,40 zł. Najniższy będzie miała gmina Potok Górny – 454,97 zł. 

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od środków transportowych podatku od czynności cywilnoprawnych; podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; wpływów z opłaty skarbowej; wpływów z opłaty eksploatacyjnej; udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy.

Dla powiatów i województw dochodami podatkowymi jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Subwencja lub ewentualna wpłata do budżetu państwa jest wynikiem różnicy wpływów podatkowych na jednego mieszkańca w danej jednostce oraz średniej dla danego typu jednostek (gmin, powiatów i województw) w całej Polsce - tzw. wskaźniki Gg, Pp i Ww.

mp/

TAGI: FINANSE , PODATKI
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-11-26 08:07:23
om: I z tego widać, że 80% samorządów osiąga wskaźnik G na poziomie niższym, niż przeciętna dla kraju. Warto o tym pamiętać, gdy się mówi o rządowych statystykach dobrobytu. Polskę zabija rozwarstwienie, zdecydowana większość nie bierze udziału w konsumowaniu polskich sukcesów. PiS obiecał z tym walczyć, ale rzeczywistość skrzeczy. Głęboka reforma systemowa!
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25