facebook RSS # #

19.02.2020 10:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-12-13 11:48       aktualizacja: 2019-12-13 12:07       WIADOMOŚCI
  A A A

Bez zmian. Resorty zapewniają, że nie ma prac nad likwidacją opłaty uzdrowiskowej

Bez zmian. Resorty zapewniają, że nie ma prac nad likwidacją opłaty uzdrowiskowej
Fot.Fotolia
W żadnym z ministerstw nie są prowadzone prace mające na celu likwidację opłaty uzdrowiskowej - takie zapewnienie od strony rządowej usłyszeli przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Opłata uzdrowiskowa 11 grudnia była tematem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk, a głównym celem spotkania była dyskusja nad propozycją zmian w opłacie przedstawioną w „Białej Księdze Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce". Księgę opracowało Ministerstwo Sportu i Turystyki i jest ona dokumentem strategicznym, który ma rekomendować ministrowi podjęcie właściwych prac legislacyjnych.

W opracowaniu znalazła się informacja, że resort zlecił analizę możliwości zastąpienia obowiązujących w Polsce opłat uzdrowiskowej i miejscowej jednolitą opłatą turystyczną.

"Informacja ta bardzo zaniepokoiła włodarzy gmin uzdrowiskowych, bowiem gminy uzdrowiskowe mogłyby utracić dochody, które przeznaczają na realizacje specyficznych zadań uzdrowiskowych określonych w art. 46 ustawy uzdrowiskowej. Z opłaty uzdrowiskowej pokrywane są koszty przeznaczone na budowę, remonty i utrzymanie promenad, deptaków, chodników, dróg, ulic, mostów, placów na obszarze uzdrowiska; terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; zieleni gminnej i zadrzewień (parków uzdrowiskowych, obszarów zielonych)" - informuje Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych.

Organizacja podkreśla, że z tej opłaty finansuje się też m.in. "inwestycje w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gospodarki wodociągowej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku zaopatrzenia w energię elektryczną, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, promocji uzdrowiska, edukacji społecznej w odniesieniu do ochrony środowiska oraz ładu przestrzennego".

Stowarzyszenie wskazuje przy tym, że z informacji prezydentów, burmistrzów i wójtów wynika, iż dochody z opłaty uzdrowiskowej nie wystarczają na pokrycie wszystkich zadań nałożonych na gminy uzdrowiskowe przez ustawodawcę tak więc pozbawienie gmin tej opłaty doprowadziłoby do likwidacji wielu uzdrowisk, bo z własnych dochodów gminy nie są w stanie realizować tak kosztownych zadań.

"Burmistrzowie i wójtowie wskazywali, że w lecznictwie uzdrowiskowym zatrudnionych jest ok. 16,5 tys. osób, a w usługach w tzw. otoczeniu uzdrowiskowym ponad 85 tys. osób. Wskazywali też, że taksa kuracyjna ustanowiona została na podstawie tzw. galicyjskiej ustawy uzdrowiskowej w 1891 r. Przetrwała okres międzywojnia i okres powojenny, a dzisiaj doskonale spełnia swoją rolę przyczyniając się do rozwoju uzdrowisk. Ma jasno określone przeznaczenie, bowiem środki uzyskane z tytułu tej opłaty idą wyłącznie na cele związane z utrzymaniem uzdrowiska. To wyraźnie odróżnia ją od opłaty miejscowej, gdzie dochody uzyskane z jej poboru mogą być przeznaczone na każdy cel" - oświadczyło SGU po obradach parlamentarnego zespołu.

Udział wzięli w nich m.in. posłowie wraz z Zofią Czernow (przewodniczącą Zespołu), przedstawiciele strony rządowej: Justyna Przekopiak - dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier Ministerstwa Finansów, Dominik Borek - zastępca dyrektora Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju oraz przedstawiciele samorządów z Janem Golbą - prezesem Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP na czele.

"Przedstawiciele strony rządowej, obecni na spotkaniu zapewnili, że w żadnym z ministerstw nie są prowadzone prace mające na celu likwidację opłaty uzdrowiskowej" - informuje organizacja po tym spotkaniu.

js/

O sprawie pisaliśmy też tutaj:

TAGI: PODATKI
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25