facebook RSS # #

19.02.2020 11:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-02 09:11       aktualizacja: 2020-01-03 15:38       WIADOMOŚCI
  A A A

Mapa pomocy. Pomoc społeczna w gminach w 2018 [interaktywna mapa]

Mapa pomocy. Pomoc społeczna w gminach w 2018 [interaktywna mapa]
Fot. Infografika PAP
W 2018 r. o prawie 10 proc. spadła liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej – podał GUS. Nadal jednak z takiej formy pomocy korzysta prawie 2 mln Polaków.

Z najnowszego raportu GUS na temat beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej wynika, że skala korzystania z pomocy społecznej w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. zmniejszyła się w osobach o 9,6 proc., a w gospodarstwach domowych o 6,5 proc. 

Jak podaje GUS, środowiskowa pomoc społeczna zrealizowana w 2018 r. na podstawie ustawy o pomocy społecznej została skierowana do 896,2 tys. gospodarstw domowych i objęła 1970,4 tys. beneficjentów, tj. 5,1 proc. mieszkańców Polski. Udział gospodarstw domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie gospodarstw domowych w Polsce w 2018 r. wynosił 6,3 proc..

W 2018 r. w ogólnej liczbie beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej, 60,5 proc. stanowili członkowie gospodarstw domowych oraz osoby bezdomne o przeciętnym miesięcznym dochodzie własnym, a w gospodarstwach wieloosobowych o dochodzie na osobę w wysokości poniżej kryterium dochodowego. Pozostałe 39,5 proc. ogółu beneficjentów to osoby o dochodzie w wysokości powyżej tego kryterium.

GUS zwrócił uwagę na duże regionalne zróżnicowanie zasięgu korzystania z pomocy społecznej osób i gospodarstw domowych. W ubiegłym roku najczęściej z takiej formy pomocy korzystała ludność w województwach: warmińsko-mazurskim – 8,7 proc. ogólnej liczby mieszkańców, kujawsko-pomorskim – 7,2 proc. i podkarpackim – 7,0 proc. Najmniejszy udział w ludności ogółem mieli beneficjenci w województwach: śląskim – 3,4 proc., dolnośląskim – 3,7 proc. oraz opolskim – 4,3 proc.

W 2018 r. zasięg beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w gminach najczęściej kształtował się w przedziale 5–10 proc. W porównaniu z rokiem 2009 wzrosła 5-krotnie liczba gmin, w których odsetek ludności korzystającej z pomocy społecznej był nie większy niż 5 proc. W tym samym okresie znacznie, bo o 1/3 zmalała liczba gmin, w których zasięg beneficjentów był większy niż 10 proc. Jednostki te w 2018 r. stanowiły niespełna 20 proc. wszystkich gmin w Polsce i były skoncentrowane głównie w północno-wschodniej części kraju.Środowiskowa pomoc społeczna jest jednym z elementów pomocy socjalnej państwa, która obejmuje całokształt środków lub działań organów publicznych mających na celu wsparcie gospodarstw domowych lub osób w zakresie określonych problemów, przy założeniu, że w zamian za świadczenia beneficjent nie jest jednocześnie zobowiązany do przekazania równowartości świadczenia w żadnej formie. Środowiskowa pomoc społeczna to świadczenia realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (pobytu) świadczeniobiorcy.

mp/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25