facebook RSS # #

16.02.2020 19:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-08 14:59       aktualizacja: 2020-01-08 15:52       WIADOMOŚCI
  A A A

Rozwój w Sejmie. Sejm rozpoczął prace nad nowymi zasadami polityki rozwoju

Rozwój w Sejmie. Sejm rozpoczął prace nad nowymi zasadami polityki rozwoju
Fot. PAP/P.Nowak
W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Regulacja ma wzmocnić zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, przedstawiając projekt podkreślił, że regulacja jest niezbędna do odpowiedniego przygotowania się do nowej perspektywy unijnych funduszy. Wyjaśnił, że realizuje ona zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, ale z perspektywą do 2030 w zakresie konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania zintegrowanych strategii: krajowej, regionalnych i lokalnych. 

Wcześniej minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że projektowane zmiany mają trzy cele: "po pierwsze, szykujemy grunt prawny pod nowe rozdanie unijnych funduszy. Po drugie, wpisujemy do ustawy nowe instrumenty polityki regionalnej, które wzmacniają partnerstwo rządu z samorządami. Po trzecie, ściśle wiążemy planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym".
 
Nowelizacja wprowadza nowy system dokumentów strategicznych. Dokumenty przygotowywane na krajowym, regionalnym i lokalnym poziomie zarządzania, będą ze sobą powiązane i spójne. Ich wzajemna integracja odnosić się będzie zarówno do treści, celów jak i ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem, określonych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, tzw. obszarów strategicznej interwencji, czyli z różnych względów najsłabiej rozwiniętych, zagrożonych marginalizacją, terenów w naszym kraju.

Koncepcja rozwoju kraju i strategia województwa

Na poziomie krajowym i regionalnym wzmocnione będzie powiązanie między programowaniem społeczno-gospodarczym i planowaniem przestrzennym. Zakłada się odejście od długookresowej strategii rozwoju kraju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Wprowadza natomiast koncepcję rozwoju kraju, jako dokumentu identyfikującego globalne trendy rozwojowe w długiej perspektywie. Głównym dokumentem określającym politykę rozwoju i zasady jej realizacji będzie strategia średniookresowa, czyli Strategia na rzecz Odpowiedzianego Rozwoju.

Jeden dokument – strategia rozwoju województwa – powinien określać, w jakim kierunku będzie rozwijać się dane województwo. W kolejnym kroku przestaną obowiązywać plany zagospodarowania przestrzennego województw, a strategie zostaną mocniej osadzone w problematyce związanej z rozwojem przestrzennym. Te zmiany wejdą w życie dopiero po 2025 r., co umożliwi zakończenie prac nad trwającą obecnie aktualizacją strategii województw pod nowy okres programowania UE po 2020 r.

Nowe instrumenty polityki regionalnej

Kontrakt programowy, sektorowy i porozumienie terytorialne to elementy nowego podejścia do uzgadniania działań rozwojowych z samorządami województw. Kontrakt programowy powiązany zostanie z dofinansowaniem i warunkami wykorzystania środków UE, kontrakt sektorowy będzie stanowił mechanizm uzgadniania zakresu ukierunkowanych terytorialnie działań sektorowych podejmowanych przez poszczególnych ministrów właściwych w ich programach rozwoju. Oba rodzaje kontraktów będą zawierane pomiędzy stroną rządową a samorządami województw. Porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu i podejmowaniu działań istotnych z punku widzenia społeczności lokalnych (danej gminy, kilku gmin lub powiatu).

Lokalne i ponadlokalne programowanie rozwoju

Na poziomie lokalnym wprowadza się strategię rozwoju gminy. Wiele samorządów przygotowywało tego typu strategie, niemniej jednak nie były one osadzone w przepisach prawnych. Zakłada się, że strategia będzie nieobligatoryjna – nie każda gmina ma potrzebę posiadania takiej strategii. Rozwiązanie to będzie wykorzystywane w przypadku większych ośrodków miejskich. Wprowadza się również strategię rozwoju ponadlokalnego, dotyczącą kilku samorządów. Możliwość przygotowania wspólnej strategii odpowiada na potrzebę planowania działań rozwojowych wykraczających (lub oddziałujących) poza granice administracyjne jednostki terytorialnej. Oba rozwiązania umożliwią przygotowanie dokumentów, stanowiących ramy strategiczne dla aplikowania o środki unijne.

Zaproponowane zmiany w ustawie umożliwią również przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy UE na lata 2021-2027. Z jednej strony są to dokumenty stanowiące ramy strategiczne dla planowanych działań rozwojowych (omówione wyżej strategie rozwoju przygotowywane na poziomie krajowym, w województwach oraz w gminach). Z drugiej - tzw. dokumenty programowe związane bezpośrednio z inwestowaniem środków UE po 2020 roku, czyli Umowa Partnerstwa, programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym.

mp/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25