facebook RSS # #

26.01.2020 19:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-09 11:33       aktualizacja: 2020-01-09 12:14       WIADOMOŚCI
  A A A

Test na urzędnika. 10 przykładowych pytań na stanowiska urzędnicze z Urzędu Miasta Lublin

Test na urzędnika. 10 przykładowych pytań na stanowiska urzędnicze z Urzędu Miasta Lublin
Fot. Fotolia
Publikujemy 10 autentycznych pytań z testów wiedzy dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Lublin. Wśród nich pytanie, czym jest "EZD".

Poniżej znajdą Państwo 10 pytań wykorzystywanych w testach wiedzy na stanowiska urzędnicze z naborów, które przeprowadzono w lubelskim ratuszu. Testy kwalifikacyjne przeprowadza się wśród osób, które spełniły wymogi formalne udziału w naborze i pomyślnie przeszły pierwszy etap rekrutacji.

Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Lublin, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza selekcję końcową kandydatów przy pomocy: rozmowy kwalifikacyjnej, testu kwalifikacyjnego oraz analizy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Test kwalifikacyjny może mieć formę sprawdzianu wiedzy teoretycznej lub oraz umiejętności praktycznych. Ocena dyskwalifikująca co najmniej z jednego z wymagań niezbędnych uniemożliwia udział kandydata w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

kic/


1) O ustroju gminy stanowi:
a) statut
b) rozporządzenie Rady Ministrów
c) zarządzenie wojewody

2) Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
a) ustalanie wynagrodzenia wójta
b) gospodarowanie mieniem komunalnym
c) powoływanie oraz odwoływanie zastępców wójta

3) Wójt jako organ administracji publicznej wydaje:
a) rozporządzenia
b) decyzje
c) uchwały

4) Honorowe obywatelstwo Miasta nadaje:
a) Prezydent Miasta
b) Rada Miasta
c) Wojewoda

5) Odwołanie wnosi się w terminie:
a) czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie
b) trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji stronie
c) siedmiu dni od dnia wydania decyzji

6) Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć:
a) w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
b) tylko do właściwego ministra
c) tylko w odwołaniu od decyzji

7) Postępowanie administracyjne wszczyna się:
a) wyłącznie na żadanie strony
b) na żądanie strony lub z urzędu
c) wyłącznie z urzędu

8) Dokumentacja nietworząca akt sprawy to dokumentacja, która:
a) nie została przyporządkowana do sprawy, a jedynie do klasy z wykazu akt
b) otrzymała znak sprawy
c) została przyporządkowana do sprawy jeszcze nie zakończonej

9) Prowadzący sprawę to:
a) osoba załatwiająca merytorycznie daną sprawę, realizująca w tym zakresie przewidziane czynności kancelaryjne
b) osoba podejmująca decyzję o sposobie załatwienia sprawy
c) osoba, która przyjęła pismo od strony i wydała jej stosowne potwierdzenie

10) EZD to:
a) elektroniczny zespół dokumentów
b) system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją
c) europejski system zarządzania dokumentami
TAGI:
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-13 12:33:26
Bolo: Do Podinspektor: O ustroju gminy stanowi raczej ustawa o samorządzie gminnym, a nie jej statut..

Doczytaj może jednak art. 3 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym mówi: "O ustroju gminy stanowi jej statut, podobnie ma się art. 2 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym: "O ustroju powiatu stanowi jego statut".
Wstyd to krytykować a samemu być w błędzie.
 
2020-01-13 11:43:13
jostes: Bolo: EZD to elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Kto pisał te pytania?

Jeśli ktoś czerpie wiedzę z Wikipedii, to znajdzie tam odpowiedź i będzie to b). Dla młodzieży niekiedy Wiki... to jedyne słuszne, rzetelne źródło wiedzy;) Przed skrótem EZD powinien pojawić się wyraz "system" i wtedy odpowiedź b) byłaby zgodna z definicją z rozporządzenia. Pewnie autor chciał uniknąć sugerowania odpowiedzi i wyszło, co wyszło;)
 
2020-01-13 08:32:51
aaaa: Kandydaci zapewne walą drzwiami i oknami. Na pensję samorządowca zamrożoną od 10 lat nawet żul się nie połasi.
 
2020-01-10 16:38:37
Podinspektor: O ustroju gminy stanowi raczej ustawa o samorządzie gminnym, a nie jej statut... Dziwne, bo osoba tworząca pytania piastuje raczej kierownicze stanowisko urzędnicze, a z jakości tworzonych pytań wychodzi, że nie zakwalifikowałaby się nawet na pomoc administracyjną... Wstyd.
 
2020-01-10 11:19:29
HR: A ludzie to się tak garną na tą pracę urzędnika...w szczególności jeśli po drugiej stronie ulicy nabór ogłasza supermarket "z czerwonym robalem" za dwukrotność samorządowej pensji.
 
2020-01-10 07:30:15
Bolo: EZD to elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Kto pisał te pytania?

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25