facebook RSS # #

26.01.2020 11:34

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-13 13:14       aktualizacja: 2020-01-13 13:54       WIADOMOŚCI
  A A A

Rozliczanie śmieci. Resort klimatu: po zmianie ustawy śmieciowej bardziej sprawiedliwy system rozliczeń z firmami

Rozliczanie śmieci. Resort klimatu: po zmianie ustawy śmieciowej bardziej sprawiedliwy system rozliczeń z firmami
Fot. Fotolia
Nowela ustawy śmieciowej wprowadziła bardziej sprawiedliwy i czytelny system rozliczeń gmin z przedsiębiorcami – przekonuje resort klimatu w odpowiedzi na krytykę wójta Płużnicy.

„Nie można zgodzić się z tezą, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła gorszy system rozliczeń gmin z przedsiębiorcami. W rzeczywistości, jest on o wiele bardziej sprawiedliwy i czytelny, gdyż nawet jeśli sporządzający SIWZ do przetargu przeszacuje tonaż odbieranych odpadów, rozliczanie z przedsiębiorcą następuje po faktycznym tonażu a nie ryczałcie, który dotychczas często powodował wyczerpanie środków na realizację przedmiotu zamówienia przed czasem” – podkreślił resort klimatu w odpowiedzi na uwagi wójta gminy Płużnica. 

Komentując jeden z artykułów w naszym serwisie ("Rachunek za śmieci. Ministerstwo Klimatu: ustawa nie wymusza obniżenia opłat za śmieci dla marketów") wójt gminy Płużnica ocenił, że ubiegłoroczna nowelizacja wprowadziła niekorzystny dla gmin system rozliczeń opłaty śmieciowej od nieruchomości niezamieszkałych. 

Wójt podkreślił, że po zmianie przepisów w jego gminie trzeba było obniżyć stawki dla tego typu nieruchomości. Na dowód wójt przesłał wykaz stawek dla firm:  
zestawienie opłat za 5 pojemników (zmieszane, plastik, papier, szkło, bioodpady):
- 60 l, obecna stawka: 30,00 zł, maksymalna: 14,78 zł,
- 120 l, obecna stawka: 40,00 zł, maksymalna: 29,55 zł,
- 240 l, obecna stawka: 70,00 zł, maksymalna: 59,10 zł,
- 1 100 l, obecna stawka: 275,00, maksymalna: 270,88 zł.
Ponadto dla pojemnika 20 000 l obecna stawka wynosiła: 2 000 zł, a maksymalna wynosi: 1 477,53 zł.

Zdaniem wójta w efekcie tych zmian łącznie przychody gminy w związku z wprowadzeniem stawek maksymalnych spadną o 19 proc.

W odpowiedzi ministerstwo zwróciło uwagę, że stawka maksymalna dla nieruchomości niezamieszkałych została wprowadzona w Płużnicy w odniesieniu do pojemnika 1100 l na każdą frakcję. Dla tej pojemności pojemnika dotychczasowa opłata maksymalna w gminie Płużnica zmniejszy się więc jedynie o 1,5 proc. – zauważył resort. W ocenie ministerstwa wprowadzenie stawki maksymalnej dla pojemnika, nie wywoła znaczącej różnicy we wpływach środków finansowych do budżetu gminy. 

Resort przyznał jednocześnie, że nieprawidłowa jest sytuacja, gdy w gminie następuje nierównomierne rozłożenie obciążeń finansowych poszczególnych właścicieli nieruchomości, zwłaszcza gdy właściciele nieruchomości niezamieszkałych dotują budżet gminy, będąc obciążanymi ponad realne koszty. Zwracał na to uwagę TK, obligując wprowadzenie dla nich stawek maksymalnych.
 
Ministerstwo przypomniało, że gminy posiadają 12 miesięcy na dopasowanie prawa miejscowego do wymogów nowej ustawy. Nie dotyczy to sytuacji określonych w art. 11 i 12 gwarantujących okresy przejściowe dla umów podpisanych i przetargów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy z 19 lipca 2019 r. (tj. przed dniem 6 września 2019 r.).  

mp/
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-18 10:10:32
Marek: Panie Wójcie, proszę się nie martwić, że firmy opuszczą system, kiedy ceny rynkowe za odbiór 1 szt. pojemnika 1100l zaczynają się od 120zł netto wzwyż.
 
2020-01-16 11:56:50
Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica: RL2010: Gdyby tak było, nie mielibyśmy problemu. Ale nam wychodzi zupełnie inaczej.

Liczymy to tak: cenę maksymalną za pojemnik 1100 litrów ustala się zgodnie z ustawą obliczając 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem. Ten przeciętny dochód wg GUS wynosi 1693 zł, czyli 3,2% tej kwoty to 54,18 zł. Tak, więc opłata za jeden pojemnik 1100 l może wynosić maksymalnie 54,18 zł miesięcznie.

Pojemność pojemnika 60 l, to 5,45% pojemności pojemnika 1100 l. Cenę trzeba policzyć proporcjonalnie, t.j. 54,18 zł x 5,45 % = 2,95 zł. Tak, więc opłata za jeden pojemnik 60 l może wynosić maksymalnie 2,95 zł. Czyli, tak jak napisałem, 5 pojemników może kosztować maksymalnie 14,75 zł miesięcznie.
 
2020-01-15 09:33:27
RL2010: Panie Wójcie w ustawie jest napisane, że cena maksymalna dotyczy pojemnika a nie pojemników. Więc Gmina może ustanowić cenę 14,78 za pojemnik 60l razy ilość pojemników. Więc maksymalna cena dla firm w Państwa przypadku to 73.90 za odbiór 5 pojemników 60l.
 
2020-01-14 10:08:54
Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica: Odpowiedź resortu jest dla mnie niezrozumiała i nie odnosi się do większości spraw o których pisałem. Przedstawiłem konkretne problemy, które zmiana ustawa spowodowała w gminie Płużnica. To, że resort nazwie nowy system bardziej sprawiedliwym i czytelnym niestety nie zmienia naszej sytuacji.

Przechodząc do konkretów. To, że ustawa zakłada odejście od ryczałtu nie ma dla nas obecnie znaczenia i tego nie krytykowałem. Zwróciłem uwagę na inny problem. Otóż obecna umowa podpisana przed zmianą ustawy ma charakter ryczałtu. Ustawa dała możliwość właścicielom nieruchomości niezamieszkałych wyjście z systemu gminnego. Jeżeli jakaś firma zrezygnuje, przychody nam spadną, a koszty pozostaną na dotychczasowym poziomie. Ryzyko dla gminy jest bardzo duże, gdyż opłaty firm stanowią aż 30% wpływów systemu. I w tej sytuacji nie obowiązuje żaden okres przejściowy. Firmy nabyły prawo wyjścia z systemu z dniem 6 września 2019 r.

Kolejna kwestia. Co z tego, że w przypadku pojemnika 1100 l cena zmniejszyła się jedynie o 1,5 %? Pozostałe wielkości pojemników, zgodnie z ustawą, trzeba wycenić proporcjonalnie! Wprowadzenie ustawą maksymalnej stawki na pojemnik 1100 l i mechanizmu ustalania pozostałych stawek dla pojemników o innej pojemności skutkuje w naszej gminie realnym spadkiem dochodów o 19%! W naszej ocenie obecne stawki maksymalne dla firm nie są realne, są poniżej cen rynkowych z 2013 roku. Zanim wprowadziliśmy system, opróżnienie 5 pojemników 60 l. w 2013 r. kosztowało 24 zł miesięcznie.

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25