facebook RSS # #

26.01.2020 15:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-13 13:04       aktualizacja: 2020-01-13 13:45       WIADOMOŚCI
  A A A

Kto zapłaci za błąd. Nadpłacone nagrody oddadzą pracownicy lub osoba, która się pomyliła

Kto zapłaci za błąd. Nadpłacone nagrody oddadzą pracownicy lub osoba, która się pomyliła
Fot. Fotolia
Kwotę błędnie zawyżonych nagród jubileuszowych dobrowolnie zwrócą pracownicy urzędu gminy lub zostanie ona wyegzekwowana od osoby, która się pomyliła.

Urząd gminy przyjął do podstawy naliczenia nagród jubileuszowych niewłaściwą wysokości dodatku za wieloletnią pracę. Skutkowało to nieznacznym zawyżeniem tych nagród - łącznie o 105,81 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zaleciła, aby wystąpić do pracowników o dobrowolny zwrot kwoty nadpłaconych nagród lub rozważyć ich wyegzekwowanie od osoby odpowiedzialnej za nieprawidłowe naliczenie. RIO poleciła, by stosować przy tym zasady określone w przepisach działu piątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Zgodnie z ustawą, pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w Kodeksie pracy.

W świetle przepisów, pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Pracodawca jest przy tym obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Natomiast pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

RIO w wystąpieniu pokontrolnym zaznaczyła, że nagrodę jubileuszową należy obliczać na podstawie wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu nabycia prawa do tej nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze — wynagrodzenia przysługującego w dniu jej wypłaty, stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości: 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy, 100 proc. po 25 latach pracy i 150 proc. po 30 latach pracy. Po przepracowaniu 35 lat przysługuje 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego, po 40 latach pracy - 300 proc., a po 45 latach pracy - 400 proc.

Szczegółowe warunki wynagradzania urzędników pracodawca samorządowy określa w regulaminie wynagradzania.

kic/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-14 08:03:56
om: Jeżeli gmina faktycznie wystąpi do wieloletnich pracowników o zwrot z jubileuszówek kwoty ŁĄCZNEJ 105 zł, to będzie to żenada bez końca.
 
2020-01-14 07:54:57
Orestes: A co jeśli pracodawca zapomni wypłacić nagrody jubileuszowej i przypomni sobie dopiero przy następnej???

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25