facebook RSS # #

16.02.2020 20:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-15 14:51       aktualizacja: 2020-01-15 14:56       WIADOMOŚCI
  A A A

Niepokój JST. Wielkopolscy samorządowcy apelują o zmiany w finansowaniu samorządów

Niepokój JST. Wielkopolscy samorządowcy apelują o zmiany w finansowaniu samorządów
Fot. UMWW
Apelujemy o zmiany legislacyjne, które doprowadzą do utrwalenia stabilnych ram prawno-finansowych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego - oświadczyli uczestnicy II Nadzwyczajnego Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego, który odbył się w Poznaniu.

Spotkanie zgromadziło ponad 200 osób, reprezentujących - jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - większość wielkopolskich samorządów.

"Nadszedł czas, żeby porozmawiać o przyszłości polskiego i wielkopolskiego samorządu. Porozmawiać merytorycznie w sposób racjonalny, opierając się na faktach, liczbach i konkretnych wydarzeniach" - mówił w wystąpieniu otwierającym Kongres marszałek Marek Woźniak.

Dodał, że "proces odbierania kompetencji samorządowi regionalnemu na szczęście się zatrzymał" i teraz istotą jest czy samorządy mają odpowiednie środki do realizacji tychże kompetencji.

"(...) Nasze zadania wymagają określonych funduszy. Te fundusze topnieją, również w wyniku decyzji legislacyjnych dotyczących kwestii podatkowych. Nie jest to rekompensowane przez budżet państwa, natomiast zadania muszą być wykonane, co powoduje poważną sytuację w budżetach samorządów lokalnych. To dzisiaj stanowi sedno sprawy, to właśnie kompetencje i finansowanie zadań publicznych, które samorządy posiadają, a szczególnie samorząd lokalny - od jego kondycji i zdolności będzie zależało życie każdego z nas w najbliższych latach"- mówił marszałek.

Efektem Kongresu jest wspólne stanowisko, w którym zawarto oczekiwania samorządowców wobec rządu i parlamentu.

"Obecna sytuacja finansowa JST i podstawy do realizacji ich budżetów, budzą istotny niepokój całego środowiska samorządowego, którego celem jest realizacja ambitnych i potrzebnych działań inwestycyjnych, na rzecz społeczności lokalnych" - głosi stanowisko wielkopolskich samorządowców.

Podkreślono w nim, że "pojawia się coraz więcej nowych niebezpieczeństw, zaniedbań i niekorzystnych rozwiązań legislacyjnych, które w połączeniu z wyraźnym spadkiem możliwości finansowych JST, w najbliższym czasie mogą spowodować utratę nie tylko zdolności inwestycyjnych samorządów lokalnych, ale również zrównoważoną realizację wydatków bieżących".

"Mając na uwadze troskę o materialny dobrostan naszych mieszkańców, musimy pamiętać o niezbędnych podstawach finansowych funkcjonowania samorządów lokalnych. Odciążenie podatkowe Polaków wpływa korzystnie na ich bezpośrednią sytuację finansową, jednak w sposób wyraźny ogranicza dochody własne JST. Zatem w wielu wypadkach realizacja kolejnego budżetu wymagać będzie podwyższenia podatków i opłat lokalnych, a także zmniejszenia wydatków bieżących, zrezygnowania z części inwestycji, czy remontów infrastruktury komunalnej" - głosi oświadczenie.

Uczestnicy Kongresu podkreślają, że "zagrożonych jest wiele zadań społecznych i obywatelskich".

"Z przerażeniem również obserwujemy duży wzrost kosztów bieżących JST, który pazernie konsumuje wszelkie wzrosty przychodów budżetów lokalnych, powodując destabilizację finansową. Nie można powiedzieć, że winę za to ponoszą samorządy. Jesteśmy od lat zmuszani do realizowania narzucanych zadań, błędnej polityki legislacyjnej i ograniczaniu dochodów samorządowych przez rządzących" - czytamy w stanowisku wielkopolskich samorządowców..

Zgromadzeni na Kongresie zaapelowali do rządu i parlamentu o:

- "ustawowe zmiany i przemodelowanie zasad organizacji finansów publicznych, zakładające system rekompensat za wszelkie narzucone zmiany w systemie podatkowym zmniejszającym dochody własne JST;

- przestrzeganie konstytucyjnej zasady adekwatności środków do zadań powierzonych samorządom (art. 167 ust. 1 Konstytucji RP), przy nakreślaniu zasad i modelu realizacji zadań zleconych w JST;

- efektywne i zgodne z rzeczywistością oszacowanie kosztów realizacji zadań oświatowych, które stanowią lwią część zarówno wydatków, jak i zaangażowania organizacyjnego JST

- zmianę systemu organizacji służby zdrowia, a zwłaszcza realną wycenę świadczeń zdrowotnych, co w przeważającej większości ośrodków spowodowało olbrzymie zadłużenie jednostek, ograniczające efektywną realizację zadań;

- przestrzeganie zasady umożliwienia opiniowania przez stronę samorządową istotnych ustaw wpływających na podstawy funkcjonowania JST, przede wszystkim poprzez unikanie przyjmowania szybkich ścieżek legislacyjnych (projektów poselskich ustaw) i podejmowania efektywnej i partnerskiej dyskusji podczas posiedzeń KWRiST;

- dalszą dyskusję nad modelem systemowych rozwiązań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, aby rozwiązania te były jasne w interpretacjach i nie destabilizowały budżetów JST;

- pogłębianie i uruchamianie dalszych procesów decentralizacyjnych i utrzymanie dotychczasowych kompetencji jednostek samorządu lokalnego, które wyposażone w odpowiednie środki finansowo-organizacyjne, potrafią zadośćuczynić wszelkim potrzebom społeczności lokalnych".
 
Samorządowcy zadeklarowali, że we wszystkich powyższych kwestiach są gotowi do merytorycznych dyskusji.

"Wraz z Rządem RP oraz Parlamentem RP, które odpowiadają za tworzenie prawa, mając na uwadze rozwój i dobro Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie w jej optyce i perspektywie lokalnej, mamy nadzieję na efektywną współpracę i wypracowanie konsensualnych rozwiązań" - czytamy w stanowisku II Nadzwyczajnego Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego.

js/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-16 08:22:30
jotka: Warto zacząć korektę od Wód Polskich, które zajmują się przede wszystkim blokowaniem inwestycji samorządowych.
 
2020-01-16 07:56:38
om: Zakres kompetencji samorządu terytorialnego to kwestia ustrojowa, a więc kompetencja władz państwowych, niezależnie jakie kto ma opinie na ten temat. Natomiast nie ulega wątpliwości, że niezbędna jest ścisła korelacja pomiędzy zakresem zadań a ich finansowaniem. Każda zmiana zadań musi za sobą pociągać zmianę w dochodach, a zmiana w dochodach powinna się wiązać ze zmianą zakresu zadań i odpowiedzialności samorządu terytorialnego. A system dochodów jst jest - moim zdaniem - do wymyślenia na nowo, podobnie jak "ustawa śmieciowa".
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25