facebook RSS # #

16.02.2020 06:59

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-20 14:57       aktualizacja: 2020-01-20 15:07       WIADOMOŚCI
  A A A

Test na specjalistę. 10 przykładowych pytań na stanowisko specjalisty w urzędzie miasta

Test na specjalistę. 10 przykładowych pytań na stanowisko specjalisty w urzędzie miasta
Fot. Fotolia
Publikujemy 10 autentycznych pytań z testów wiedzy dla kandydatów do pracy na stanowisku specjalisty w Urzędzie Miasta Kielce, w tym m.in. pytanie o dochowanie tajemnicy.

Poniżej znajdą Państwo 10 pytań wykorzystanych w testach wiedzy, które przeprowadzono w kieleckim magistracie podczas naborów na stanowisko specjalisty.

1. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest:

a) prezydent miasta;

b) wójt;

c) przewodniczący rady gminy

2. Organem nadzoru nad działalnością gminy jest:


a) wojewoda;

b) Prezes Rady Ministrów;

c) regionalna izba obrachunkowa – w zakresie spraw finansowych

3. Zarząd powiatu jest:


a) organem stanowiącym powiatu;

b) organem kontrolnym powiatu;

c) organem wykonawczym powiatu

4. Skarbnika powiatu powołuje i odwołuje:

a) starosta;

b) zarząd powiatu na wniosek starosty;

c) rada powiatu na wniosek starosty

5. Zgodnie z art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to termin upływa:


a) w ten dzień, jeśli jest to sobota;

b) w najbliższy poprzedzający dzień powszedni;

c) następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą

6. Stronami postępowania administracyjnego mogą być:

a) osoby fizyczne;

b) osoby prawne;

c) jednostki nieposiadające osobowości prawnej w przypadku państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych

7. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie okaże się niewłaściwy w danej sprawie:


a) zwraca podanie wnoszącemu;

b) przekazuje podanie do organu właściwego;

c) zawiadamia wnoszącego o przekazaniu podania

8. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek:


a) pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;

b) umorzenia zaległości;

c) przedawnienia

9. Za nadpłatę uważa się:

a) kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;

b) kwotę podatku pobrana przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

c) kwotę zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej

10. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są:


a) wójt, burmistrz, (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy urzędów ich obsługujących;

b) pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej;

c) członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych kolegiów

kic/

TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-21 09:02:31
om: Szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem jaki jest sens publikacji tego typu testów?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25