facebook RSS # #

16.02.2020 20:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-21 14:38       aktualizacja: 2020-01-21 14:40       WIADOMOŚCI
  A A A

Pieczęć bez orła. Czy radny może posługiwać się pieczątką

Pieczęć bez orła. Czy radny może posługiwać się pieczątką
Fot.Fotolia
Urząd gminy zabronił radnemu używania pieczątki z nazwiskiem i pełnioną funkcją, grożąc grzywną. Zdaniem prawnika, radny miał do tego prawo.

Dr hab. Stefan Płażek z Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślił, że tylko w ściśle określonych sytuacjach - takich jak pieczęcie urzędowe, pieczątka z godłem państwowym, pieczątki na receptach - przepisy ingerują w tę materię. „W całym pozostałym zakresie wolno posługiwać się pieczęciami jakimi się chce, byleby ich treść nie naruszała czyichś praw, czy nie wprowadzała w błąd” – podkreślił dr Płażek.

Jest to odpowiedź na wątpliwości czytelnika, który zwrócił się do Serwisu Samorządowego PAP z pytaniami, ponieważ został poproszony przez przedstawiciela urzędu gminy i przewodniczącego rady gminy, żeby przestał używać wyrobioną przez siebie pieczęć. „Zasugerowano mi, że stosowanie przeze mnie pieczęci może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym przypadku karą grzywny” – zaznaczył.

Jak wyjaśnił radny, postanowił on we własnym zakresie i na swój koszt wyrobić siebie pieczątkę, ponieważ jego gmina nie prowadzi ewidencji pieczęci radnych, również statut gminy nie przewiduje, żeby radny ją posiadał. "Pieczęć nie posiadała żadnych symboli państwowych, zawierała tylko treść w postaci: Radny Rady Gminy (nazwa gminy, imię i nazwisko). Występowałem pisemnie do innych instytucji z zapytaniami, prośbami, interpelacjami i petycjami. Wszystkie moje pisma firmowałem moim nazwiskiem i określeniem +Radny Rady Gminy ..." – przekazał czytelnik.

Radnemu podczas rozmowy w urzędzie powiedziano, że opieczętowane pismo powinno w pierwszej kolejności zostać przedstawione komisji bądź radzie, ponieważ podpisując się w ten sposób, reprezentuje on stanowisko całej rady. Czytelnik usłyszał też, że nie może zaistnieć taka sytuacja, że jeden radny posiada pieczęć, a pozostali nie. "Rada jest organem kolektywnym i powinna obowiązywać zasada +albo wszyscy albo nikt+" – powiedziano radnemu.

Z tą argumentacją nie zgodził się dr Płażek. W jego ocenie radny, sprawiwszy sobie pieczątkę "Radny Rady Gminy...." nie popełnia wykroczenia, bo nie wysyła przez tę treść komunikatu, że działa za całą radę. "Radę reprezentuje wszak jedynie jej przewodniczący, zgodnie z ustawą" – zaznaczył prawnik. Na marginesie - zauważył - nie ma kogoś takiego jak "radny rady", pieczątka powinna posiadać podpis "radny gminy". "To błąd stylistyczny, ale niekarany" – podkreślił Płażek.

Zauważył przy tym, że pieczątka jako instytucja prawna została przez nas "odziedziczona" po Bizancjum, za pośrednictwem Cesarstwa Rosyjskiego oraz ZSRR. "W tradycji prawnej zachodniego cesarstwa ważny jest podpis, nie pieczątka" – wyjaśnił.

kic/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-24 18:25:25
Andrzej: Jak to po co? Ma pieczątkę znaczy ważny człowiek, władza. Jak za carskiej Rosji
 
2020-01-22 07:20:05
jotka: Ciekawe, po co temu radnemu pieczątka? Może zechciałby wyjaśnić?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25