facebook RSS # #

19.02.2020 08:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-27 11:33       aktualizacja: 2020-01-27 11:32       WIADOMOŚCI
  A A A

Czas sprawozdań. Do 1 marca trzeba pamiętać o 21 sprawozdaniach

Czas sprawozdań. Do 1 marca trzeba pamiętać o 21 sprawozdaniach
Fot. Fotolia
21 sprawozdań powinny w najbliższym czasie złożyć do regionalnych izb obrachunkowych samorządy. Przypominamy siedem terminów.

Za Regionalną Izbą Obrachunkowa w Opolu podajemy lutowe terminy sprawozdawczości:

10 lutego
– termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ.

17 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50.

17 lutego
- termin złożenia przez j.s.t. do RIO sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok.
20 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO sprawozdań za 2019 rok w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
•    rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;
•    rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;
•    rocznego sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-ST;
•    rocznego sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu – Rb-PDP;
•    kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;
•    kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;
•    kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S.

24 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ miesięcznych sprawozdań za styczeń 2020 r.:
•    z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;
•    z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S.

24 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
•    kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
•    rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – Rb-UZ*;
•    kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N;
•    rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej – Rb-UN*
*Jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ lub Rb-UN w przypadku, gdy nie posiada zobowiązań lub należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach.

25 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO sprawozdań na formularzach dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):
•    kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
•    rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – Rb-UZ*;
•    kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N;
•    rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej – Rb-UN*.

*Jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ lub Rb-UN w przypadku, gdy nie posiada zobowiązań lub należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach.

Formularze przeznaczone są WYŁĄCZNIE do obsługi IV kwartału.
•    RbN_4kw_20xx_JST_os_prawne_20190416a.xls
•    RbZ_4kw_20xx_JST_os_prawne_20190416a.xls
 
1 marca - termin złożenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych - tekst jednolity Dz. U. z  2016 poz. 1871). Sprawozdanie przekazywane jest do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem RIO w Opolu.

Wzór ww. sprawozdania możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej UOKiK.

aba/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-28 09:28:09
emerytowany skarbnik: czyli, na 29 dni lutego (20 dni roboczych) przypada 21 sprawozdań! Do tego należałoby doliczyć kilkanaście (lub więcej) tzw. INFORMACJI, często bardziej rozbudowanych niż sprawozdania. W dużych urzędach są do tego komórki, wydziały, sztaby ludzi. W małym samorządzie wiejskim czy miejsko-wiejskim robi to skarbnik, czasem z pracownikiem. Do tego udział w posiedzeniach komisji, sesja rady, przygotowywanie materiałów. Szaleństwo! Złożoność tych "sprawozdań" coraz większa, ciągła zmiana przepisów, klasyfikacji i wymogów. Kiedy zostaje czas na księgowania? na analizy sytuacji finansowej? na ....długa była by ta lista! Nie dziwne więc, że urzędy nie mogą znaleźć pracowników. I będzie coraz gorzej.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25