facebook RSS # #

18.11.2019 23:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2011-11-14 10:41       aktualizacja: 2011-11-14 15:55       WIADOMOŚCI
  A A A

Dotacje na turystykę

Dotacje na turystykę
Fot.sxc.hu
Do 30 listopada organizacje pozarządowe oraz lokalne organizacje turystyczne działające minimum 1 rok mogą ubiegać się o dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012.

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012 i zaprasza do składania ofert.

Do podziału na realizację zadań z zakresu turystyki w 2012 r. będą 2 mln zł , zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2012.

W Konkursie na rok 2012 obowiązują zmodyfikowane zasady przyznawania dotacji wynikające z nowych przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Zmianie uległ zapis dotyczący zasad przyznawania dotacji - w otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa jest jednym z celów statutowych, działające dłużej niż trzy lata. Dla lokalnych organizacji turystycznych wymóg ten wynosi minimum 1 rok działalności.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Priorytetami zadań publicznych są kreowanie oraz rozwój produktów turystycznych, rozwój zasobów ludzkich poprzez kształcenie kadr dla turystyki, szkolenie i doskonalenie kadr zawodowych i społecznych oraz kształtowanie przestrzeni turystycznej.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów realizacji zadania - w przypadku zadań w zakresie wytyczania, znakowania i konserwacji szlaków, które znajdują się na terenie Polski; a 50 % całkowitych kosztów zadania w przypadku realizacji pozostałych zadań. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 15 % kosztu całkowitego zadania.

Termin realizacji zadania to okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2011 w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
 ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
(liczy się data stempla pocztowego).

Ogłoszenie 

Wzór oferty relizacji zadania publicznego

Źródło: msport.gov.pl

Kkż/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25