facebook RSS # #

24.04.2018 16:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-12-16 18:09       aktualizacja: 2015-12-18 12:53       Wiadomości PAP
  A A A

Dochody całkowite. Zestawiamy budżety wszystkich gmin. Kleszczów na czele

Dochody całkowite. Zestawiamy budżety wszystkich gmin. Kleszczów na czele
Publikujemy zestawienie wszystkich gmin
Fotolia
Jakie całkowite dochody osiągają polskie gminy? Po uwzględnieniu dochodów własnych, dotacji i subwencji wpływy samorządów oscylują w granicach 2 229 zł - 48 680 zł na jednego mieszkańca.

Ze zaktualizowanych na początku miesiąca danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że najbogatszą gminą w 2014 roku był Kleszczów (Łódzkie). Całkowite dochody gminy wyniosły 48 680 zł per capita. To ponad dwukrotnie więcej niż druga w zestawieniu Krynica Morska (23 897 zł), leżąca w województwie pomorskim, i ponad 12-krotnie więcej niż średnie dochody gmin w Polsce (3971 zł).

ZOBACZ CAŁY RANKING


Dochody gmin miejskich (4 676 zł) były w 2014 r. średnio o 38 proc. wyższe od dochodów gmin wiejskich (3 377 zł) i o 45 proc. wyższe od dochodów gmin miejsko-wiejskich (3 218 zł).


Według danych GUS wpływy 24 gmin nie przekroczyły 2,5 tys. zł, lokując je tym samym na końcu zestawienia. Najniżej uplasowały się: Komprachcice (Opolskie) z dochodami per capita wynoszącymi 2 326 zł, Suchedniów (Świętokrzyskie) z dochodami w wysokości 2 233 zł oraz gmina Chełmek (Małopolskie), której wpływy do budżetu to niecałe 2 300 zł na jednego mieszkańca.

Na całkowite dochody gmin, ujęte przez GUS w zestawieniu, składają się: dochody własne, dotacje, subwencja ogólna oraz środki na dofinansowanie zadań.

/kic/Serwis Samorządowy PAP

Poniżej zestawienie 2479 gmin na podstawie danych GUS (od 1 stycznia 2015 r. w związku z połączeniem Zielonej Góry w Polce jest 2478 gmin). Szczegółowy ranking w załącznikach w pięciu częściach.

gminy miejskie (1)
gminy wiejskie (2)
gminy miejsko-wiejskie (3)

Dochody gmin na jednego mieszkańca w 2014 r.

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Jednostka terytorialna


gminy łącznie z miastami na prawach powiatu


ogółem


2014



POLSKA


3970,71


POLSKA - GMINY MIEJSKIE


4676,20


POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE


3217,89


POLSKA - GMINY WIEJSKIE


3376,54


Dochody gmin na jednego mieszkańca w 2014 r.


Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS


Miejsce


Kod


Jednostka terytorialna


gminy łącznie z miastami na prawach powiatu


ogółem


2014


(zł)


1


1101701042


Kleszczów (2)


48 679,62


2


6224010011


Krynica Morska (1)


23 897,38


3


4326607013


Dziwnów (3) *


15 333,04


4


4326405072


Rewal (2)


14 120,82


5


5020216043


Polkowice (3)


9 095,85


6


1101809052


Rząśnia (2)


9 093,31


7


2244513062


Ożarowice (2) *


8 067,55


8


1142865011


M.st. Warszawa (1) *


7 969,81


9


1143018032


Lesznowola (2)


7 959,34


10


4326309052


Mielno (2)


7 681,17



2477


5163209042


Komprachcice (2)


2 325,98


2478


3265210053


Suchedniów (3)


2 232,75


2479


2122313033


Chełmek (3)


2 228,54



Ranking dochodów gmin część 1. (1-499)


Ranking dochodów gmin część 2. (500-999)


Ranking dochodów gmin część 3. (1000-1499)


Ranking dochodów gmin część 4. (1500-1999)


Ranking dochodów gmin część 5. (2000-2479)



ZAŁĄCZNIKI: bogaci i biedni.jpg
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25