facebook RSS # #

24.04.2018 16:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-12-28 14:23       aktualizacja: 2015-12-28 16:57       Wiadomości PAP
  A A A

Anatomia kompa. Budowa sprzętu informatycznego w gimnazjum i liceum

Anatomia kompa. Budowa sprzętu informatycznego w gimnazjum i liceum
Jak działa komputer? Temat dla gimnazjum
Fotolia
Kiedy dzieci uczą się budowy komputera? – pyta Czytelniczka. Podstawa programowa przewiduje takie zajęcia na etapie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – odpowiada MEN.

Czytelniczka zapytała za naszym pośrednictwem resort edukacji, czy podstawa programowa zajęć z informatyki dla klasy IV SP obejmuje naukę budowy komputera. Okazuje się, że takie zajęcia przewidziane są w dalszych etapach edukacji.

Treści dotyczące budowy komputera, jego podstawowych elementów i funkcji, jak również budowy i działania urządzeń zewnętrznych, obecna podstawa programowa przewiduje na etapie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – odpowiada ministerstwo.

Jak dodaje Justyna Sadlak z Wydziału Informacji resortu, o tym ile godzin zajęć lekcyjnych jest przewidzianych na omówienie tych zagadnień decyduje nauczyciel, które realizuje wybrany przez siebie (i dopuszczony do użytku w szkole przez dyrektora szkoły) program nauczania.

Przytacza również odpowiednie fragmenty Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Zgodnie z nimi dział „Informatyka, III etap edukacyjny” przewiduje:

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:
1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych;
2) posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku;
3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;
4) wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową;
5) samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej;
6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

Informatyka, IV etap edukacyjny – zakres podstawowy:

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:
1) opisuje podstawowe elementy komputera, jego urządzenia zewnętrzne i towarzyszące (np. aparat cyfrowy) i ich działanie w zależności od wartości ich podstawowych parametrów, wyjaśnia współdziałanie tych elementów;
2) projektuje zestaw komputera sieciowego, dobierając parametry jego elementów, odpowiednio do swoich potrzeb;
3) korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją, przestrzega przy tym zasad n-etykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony informacji oraz danych w komputerach w sieciach komputerowych.

Kkż/
Serwis Samorządowy PAP
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25