facebook RSS # #

24.04.2018 16:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-12-29 15:32       aktualizacja: 2015-12-29 16:38       Wiadomości PAP
  A A A

Nielegalny skarbnik. To sprawa dla sądu - odpowiada MSWiA czytelnikowi

Nielegalny skarbnik. To sprawa dla sądu - odpowiada MSWiA czytelnikowi
To sprawa dla sądu
Fotolia
Czy można uznać, że czynności prawne podjęte przez zatrudnionego niezgodnie z prawem sekretarza lub skarbnika są nieważne? – pyta czytelnik. MSWiA odpowiada: powinien ocenić to sąd.

Do redakcji Serwisu Samorządowego PAP zwrócił się czytelnik, przekonując, że coraz liczniejsze są przypadki zatrudniania na stanowisku sekretarza lub skarbnika osób, które nie posiadają wymaganego przez prawo wykształcenia lub stażu pracy.

Czytelnik spytał, czy czynności prawne dokonane przez tak zatrudnione osoby są ważne. Powołał się przy tym na przepisy Kodeksu Cywilnego, mówiące, że czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mającą na celu obejście ustawy jest nieważna.

„Czy można więc uznać, że czynności prawne podjęte przez zatrudnionego niezgodnie z prawem sekretarza lub skarbnika są nieważne?” - dociekał.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapytane o opinię podkreśliło, że ustawa o pracownikach samorządowych nie reguluje sankcji za naruszenie zasad dotyczących zatrudnienia sekretarza bądź skarbnika. Wobec tego, a także mając na uwadze, iż kwestia ta dotyczy relacji na poziomie pracodawca-pracownik, w opinii MSWiA, do oceny tego zagadnienia w pierwszej kolejności właściwy pozostaje sąd.

„Ocena legalności działań jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza w zakresie wątpliwości, których istota de facto dotyczy kształtowania stosunku pracy pracownika samorządowego, pozostaje w pierwszym rzędzie w gestii uczestniczących w nim stron, zaś następczo - należy do kognicji sądu pracy (vide art. 43 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych)” - zaznaczyło ministerstwo.

MSWiA zauważyło przy tym, iż kwestie legalności (ważności) czynności prawnych bądź też decyzji administracyjnych podejmowanych przez organy (osoby), wobec których powstaje wątpliwość co do legalności ich działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, są wiążące dopóki nie zostaną uznane za nieważne przez sąd lub właściwy organ.

W przekazanej przez resort opinii wskazano ponadto, że nadzór nad samorządem terytorialnym sprawuje wojewoda, zaś odpowiednimi uprawnieniami kontrolnymi dysponuje Państwowa Inspekcja Pracy oraz Najwyższa Izba Kontroli. Zwrócono także uwagę na radę gminy (powiatu, województwa), która funkcję kontrolną wobec organu wykonawczego sprawuje w ramach samorządu.

„Każdy z tych organów dysponuje przypisanymi ustawowo kompetencjami stosownie do pozycji ustrojowej” - podkreśliło MSWiA.

/kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25