facebook RSS # #

24.04.2018 16:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-12-30 11:27       aktualizacja: 2015-12-30 12:01       Wiadomości PAP
  A A A

Mazowiecka lista. Wojewoda ogłosił listy rankingowe w programie przebudowy dróg lokalnych

Mazowiecka lista. Wojewoda ogłosił listy rankingowe w programie przebudowy dróg lokalnych
Fotolia
42 wnioski zarekomendował wojewoda mazowiecki do dofinansowania rządowego na 2016 rok w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Do 20 stycznia 2016 r. minister właściwy ds. transportu ma zatwierdzić listy ostatecznie zakwalifikowanych wniosków. Kwota dla województwa mazowieckiego wynosi prawie 76,5 mln zł.

Wśród zarekomendowanych przez wojewodę wniosków 23 dotyczy dróg gminnych, a 19 powiatowych o łącznej długości ponad 128 km. Ich przebudowa kosztować będzie prawie 173 mln złotych.

Na liście rankingowej znalazły się 144 projekty złożone przez samorządy. Pełne listy są dostępne na stronie www.mazowieckie.pl pod banerem „Programy Przebudowy Dróg Lokalnych". Mazowieckie samorządy na 2016 rok zgłosiły 192 wnioski, z czego 144 spełniły wymogi formalne. Komisja wojewódzka oceniała projekty według następujących kryteriów:

- wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (0-20 punktów),
- spójność z siecią dróg województwa (0-5 punktów),
- wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych, lokalnych ośrodków gospodarczych, obszarów wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego (0-7 punktów),
- współpraca przy realizacji z innymi podmiotami (0-5 punktów),
- kontynuacja inwestycji (0-5 punktów).

Przyjęty we wrześniu uchwałą Rady Ministrów program jest kontynuacją Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) z lat 2008-2015. Dzięki niemu wybudowano, przebudowano lub wyremontowano w Mazowieckiem 1 675 km dróg.

mp/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25