facebook RSS # #

24.04.2018 16:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-13 12:56       aktualizacja: 2016-01-13 17:37       Wiadomości PAP
  A A A

Łódzkie inspiracje. Władze lokalne odpowiadają za 55 proc. inwestycji publicznych

Łódzkie inspiracje. Władze lokalne odpowiadają za 55 proc. inwestycji publicznych
Fot. Komitet Regionów
Na zdjęciu od lewej: Mari Kiviniemi,
Markku Markkula, Witold Stępień
Władze lokalne i regionalne odpowiadają za 55 proc. wszystkich inwestycji publicznych - podkreślają europejscy samorządowcy. OECD: zdecydowanie inspirująca jest Łódź.

Z przeprowadzonego przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że od roku 2010 ponad 40 proc. władz będących poniżej szczebla krajowego w UE zaobserwowało zmniejszenie inwestycji. W badaniu uczestniczyło prawie 300 przedstawicieli z 255 regionów, miast, gmin i powiatów państw członkowskich UE.

Jak podkreślono w komunikacie KR-u, spadek inwestycji negatywnie odbija się na stanie dróg, placówek oświatowych i mieszkalnictwie. Tymczasem brak koordynacji pomiędzy poszczególnymi poziomami sprawowania władzy hamuje prywatne finansowanie.

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) w Brukseli europejscy samorządowcy dyskutowali o wynikach badania z zastępczynią sekretarza generalnego OECD Mari Kiviniemi.

„Mniejsze inwestycje wynikają ze spadku finansowania publicznego. To także efekt braku koordynacji pomiędzy władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, jeśli chodzi o planowanie i finansowanie projektów infrastrukturalnych - uważa przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula. To z kolei zdaniem Markkuli wstrzymuje realizację projektów przez podmioty prywatne.  

Według szefa KR-u, aby osiągać konkretne wyniki i pobudzać innowacje, potrzeba znacznie lepszej współpracy między rządami, sektorem prywatnym oraz uczelniami.

W ocenie zastępczyni sekretarza generalnego OECD Mari Kaviniemi badanie pokazuje jednocześnie, że wiele regionów w Europie coraz sprawniej zarządza inwestycjami w infrastrukturę.

„Takie przykłady, jak londyński plan infrastruktury do 2050 r. lub rewitalizacja centrum miasta Łodzi, z udziałem ponad setki partnerów publicznych i prywatnych, to zdecydowanie inspirujące zamierzenia. KR i OECD mogą aktywnie propagować czerpanie z dobrych praktyk w tej dziedzinie" - podkreśliła.

Przewodniczący komisji COTER Włoch Raffaele Cattaneo zauważył, że władze lokalne i regionalne odpowiadają za 55 proc. wszystkich inwestycji publicznych. Dlatego, jego zdaniem, lokalne i krajowe rozwiązania powinny się wzajemnie uzupełniać, w przeciwnym wypadku nakładające się procedury i biurokracja mogą zniechęcić prywatnych inwestorów i spowolnić działanie.

KR  jest organem doradczym Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządów z 28 krajów. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej muszą zasięgać opinii Komitetu Regionów w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Jeśli Komitet uzna, że zostały naruszone jego prawa, może wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości.

/kic/Serwis Samorządowy PAP

 

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25