facebook RSS # #

26.05.2018 16:08

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-14 17:00       aktualizacja: 2016-01-25 14:39       Wiadomości PAP
  A A A

IV edycja SAF. Wszystko o pieniądzach, najwięcej o funduszach unijnych

IV edycja SAF. Wszystko o pieniądzach, najwięcej o funduszach unijnych
Otwieramy rejestrację do IV edycji SAF
Fot.PAP/L.Muszyński
Jak nie zmarnować szansy, jaką dają unijne fundusze na lata 2014-2020? Jak ocenić zdolność gminy do współfinansowania europejskich projektów, wreszcie jak przygotować projekt do dofinansowania? Jeśli chcecie znać odpowiedź na te pytania, zapiszcie się na Samorządową Akademię Finansów. Otwieramy rejestrację do IV edycji naszego projektu edukacyjnego, realizowanego we współpracy z NBP.

Bezpłatnie, bez wychodzenia z domu albo urzędu. Wystarczy komputer, dostęp do internetu i znajomość adresu: www.saf.ews21.pl.

To już IV edycja Samorządowej Akademii Finansów (SAF), projektu e-learningowego realizowanego przez PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Podobnie jak dotychczas, celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy ekonomicznej wśród osób, których praca w samorządzie wymaga wiedzy o finansach - przede wszystkim: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, sekretarzy, skarbników i pracowników działów finansowych urzędów. Do udziału w szkoleniach zapraszamy również radnych i urzędników zainteresowanych tematyką finansów JST oraz funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Ogólne zasady szkolenia on-line


Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej pod adresem: www.saf.ews21.pl i jest całkowicie bezpłatne.

Szkolenie będzie realizowane do 30 czerwca 2016 r. Obejmuje ono cykl 10 wykładów e-learningowych (autorami wykładów będą eksperci finansowi z doświadczeniem w tematyce samorządowej). Wykład inauguracyjny, stanowiący przegląd unijnych programów dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego zostanie opublikowany na przełomie stycznia i lutego 2016 r.

Pozostałe tematy mają charakter ekspercki i dotyczą kwestii związanych m.in. z przygotowaniem projektu do współfinansowania funduszami UE, a także różnymi aspektami oceny zdolności gminy do współfinansowania europejskich projektów.

Projekt uzupełnia cykl ponad publikacji o charakterze popularyzatorskim, a także seria newsletterów informujących o tematach podejmowanych w ramach SAF oraz jednocześnie propagujących projekt. Uczestnicy SAF uzyskają także dostęp do biblioteki tekstów (w formie elektronicznej), związanych z tematyką wykładów - wszystkie materiały będą dostępne także na stronie www.samorzad.pap.pl, w zakładce Biblioteka Finansów.

Do każdego wykładu (wszystkie dostępne po zalogowaniu na platformie www.saf.ews21.pl ) przypisany będzie test sprawdzający wiedzę, do wypełniania i zaliczania on-line. Wszystkie pytania będą punktowane, a uzyskane wyniki w poszczególnych testach zdecydują o zaliczeniu i przyznanej ocenie.

Wykładom towarzyszyć będą konsultacje on-line w formie pytań (uczestników) i odpowiedzi (ekspertów). Pytania i odpowiedzi gromadzone będą w bazie on-line na platformie www.saf.ews21.pl do wglądu uczestników.

Aktualne informacje o uruchamianych wykładach, testach i terminach czatów podawane będą sukcesywnie na tablicy informacyjnej na stronie głównej platformy e-learningowej www.saf.ews21.pl  oraz w newsletterach wysyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń na wskazany adres e-mail.

Szkolenia prowadzone będą przez zespół doświadczonych ekspertów, który pozostaną do dyspozycji uczestników przez cały okres trwania szkoleń on-line.

Rejestracja

Uczestnikiem e-szkoleń może być wyłącznie osoba zalogowana - posiadająca swój login i hasło - określane w momencie rejestracji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na stronie głównej niniejszej platformy internetowej, w lewym górnym rogu.

Przystąpienie do szkoleń możliwe jest w całym okresie trwania szkoleń, jednak nie później niż do 31 maja 2016 r.

Uczestnicy posiadający już konto na platformie www.saf.ews21.pl założone przy okazji poprzednich edycji SAF mogą nadal z niego korzystać w IV edycji (nie muszą zakładać nowego).

Przy rejestracji on-line uczestnik podaje swoje dane (m.in. imię i nazwisko, adres, miejscowość). Dane te użytkowane są wyłącznie na potrzeby organizacji szkoleń.

Po zarejestrowaniu można przystąpić do szkoleń on-line, poprzez załogowanie się na platformie i korzystanie z dostępnych opcji (wykłady, prezentacje, pytania i odpowiedzi, testy on-line). Terminarz szkoleń podany jest na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA.

Informacje o szkoleniach, czatach i testach są również podawane w newsletterach elektronicznych rozsyłanych do uczestników szkoleń.

Wykłady i prezentacje szkoleniowe


Głównym elementem szkoleń są wykłady merytoryczne (tzw. teksty bazowe) publikowane w formie tekstowej. Ich celem jest przekazanie w przystępny i całościowy sposób wiedzy na dany temat. Tematyka szkoleń podana jest w zakładce PROGRAM.

Informacja o terminach udostępnienia poszczególnych modułów tematycznych będzie zamieszczana na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w biuletynach elektronicznych rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń. Dostęp do materiałów szkoleniowych (wykładów i prezentacji) będzie możliwy przez cały okres trwania szkoleń.

Do zaliczenia szkoleń wymagane jest zaliczenie wszystkich modułów szkoleniowych poprzez poprawne wypełnienie testów on-line.

Baza pytań i odpowiedzi

W szkoleniach on-line do każdego modułu tematycznego załogowani uczestnicy mają możliwość zadawania pytań autorowi wykładu i ekspertom. Pytania zadaje się poprzez ich wpisywanie w okienko dialogowe dostępne dla zalogowanych uczestników na dole każdego wykładu tematycznego.

Pytania i odpowiedzi, po zatwierdzeniu przez moderatora platformy, publikowane są w bazie pytań i odpowiedzi, do stałego wglądu uczestników szkoleń. Odpowiedzi dostępne są en bloc lub w podziale na moduły tematyczne. Lista zadanych indywidualnie pytań dostępna jest do wglądu w zakładce TWOJA STRONA.

Testy


Zadaniem testów jest sprawdzenie stanu wiedzy uczestnika na temat określony danym wykładzie szkoleniowym. Testy liczą od 5 do 10 pytań. Do zaliczenia testu wymagana jest znajomość treści wykładu i uzyskanie minimum 70% przyjętej punktacji w danym teście. Punktacja pytań podawana będzie do wiadomości przed rozpoczęciem testu.

Informacja o indywidualnych podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu i ukończeniu (zaliczeniu) znajduje się w zakładce TWOJA STRONA. Informacja o terminach dostępności testów zamieszczana jest na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w biuletynach elektronicznych EWS rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń.

Uczestnicy, którzy zaliczą komplet testów otrzymają certyfikaty "Samorządowej Akademii Finansów" z logo Narodowego Banku Polskiego i Polskiej Agencji Prasowej.

Zakładka "Twoja Strona"


Zarejestrowani i zalogowani uczestnicy szkoleń mają możliwość wglądu do informacji o testach, jak również do zadanych przez siebie pytań i uzyskanych odpowiedziach. Zakładka "Twoja Strona" dostępna jest w menu głównym platformy szkoleniowej .

mp/Serwis Samorządowy PAP

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25