facebook RSS # #

24.04.2018 16:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-14 14:59       aktualizacja: 2016-01-14 17:37       Wiadomości PAP
  A A A

Bez zakazu funkcji. MSWiA odpowiada na pytanie czytelnika naszego serwisu

Bez zakazu funkcji. MSWiA odpowiada na pytanie czytelnika naszego serwisu
MSWiA odpowiada na pytanie naszego czytelnika
Fot.PAP/T.Gzell
Przepisy nie przewidują zakazu pełnienia przez małżonka radnego gminy funkcji zastępcy dyrektora samorządowej jednostki organizacyjnej, zakaz dotyczy natomiast samego radnego - wynika ze stanowiska MSWiA.

Stanowisko resortu jest odpowiedzią na pytanie Czytelnika, który miał wątpliwości,  czy istnieją przeciwskazania, by małżonek radnego gminnego pełnił funkcję zastępcy dyrektora jednostki gminnej i wydawał decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.  

W odpowiedzi przesłanej Serwisowi Samorządowemu PAP resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje zakazu pełnienia przez małżonka radnego gminnego funkcji zastępcy dyrektora jednostki samorządowej (gminnej). Jak podkreśliło ministerstwo, ustawa nie zawiera też przeciwskazań do tego, aby taka osoba wydawała decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zauważyło w nadesłanym stanowisku, że taki zakaz, zgodnie ustawą o samorządzie gminnym (art. 24b ust. 1), istnieje wyłącznie w odniesieniu do radnego gminnego, który nie może wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej gminy, w której uzyskał mandat.

Resort podkreślił przy tym, że do oceny przedstawionych zagadnień w pierwszej kolejności właściwy jest wójt, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego m.in. w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W przekazanym komunikacie przypominano także, że nadzór nad samorządem terytorialnym sprawuje wojewoda, zaś odpowiednimi uprawnieniami kontrolnymi dysponuje również Najwyższa Izba Kontroli.

/kic/Serwis Samorządowy PAP

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25