facebook RSS # #

24.04.2018 16:10

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-18 15:18       aktualizacja: 2016-01-18 18:42       Wiadomości PAP
  A A A

W mocy marszałka. Nowe zadania włodarzy województw od nowego roku

W mocy marszałka. Nowe zadania włodarzy województw od nowego roku
Co nowego może marszałek?
Fot.PAP/J.Turczyk
Z początkiem roku marszałkowie województw otrzymali nowe zadania. Wśród nich jest m.in. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości należących do miast na prawach powiatów.

W komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego poinformowano, że od 1 stycznia do zadań marszałków należy ponadto pobieranie opłat z tytułu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Swoją działalność rozpoczęła także Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego.

Usuwanie drzew i krzewów

Rzeczniczka prasowa mazowieckiego urzędu marszałkowskiego Marta Milewska przypomniała, że w sierpniu ubiegłego roku zmieniły się przepisy dotyczące ochrony oraz usuwania drzew i krzewów. Zmiany dotyczą obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów, jak i kar administracyjnych z tym związanych.

„Kary zostały zróżnicowane w zależności od okoliczności sprawy. Uregulowano także kwestie usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz poprawy efektywności wykonywanych nasadzeń zastępczych”- wskazała rzeczniczka.

Jak podkreśliła, od 1 stycznia 2016 r. zmienił się organ właściwy do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność miast na prawach powiatu. Teraz tego typu decyzje wydaje marszałek województwa.

„W innych przypadkach decyzję wydają starostowie. Miasta na prawach powiatu wymagały niezależnego organu, bo decyzję we własnej sprawie wydawałby wówczas prezydent takiego samorządu. Do tej pory w powiatach zadaniami tymi zajmowało się kilkadziesiąt osób” - oznajmiła.

Recykling pojazdów


Rzeczniczka zauważyła ponadto, że od 1 stycznia zmieniły się również przepisy dotyczące recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

„Nowelizacja ustawy wprowadziła wiele istotnych zmian, m.in. nową definicję wprowadzającego pojazd, obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów. Zniesiona została także tzw. opłata recyklingowa. Wprowadzono natomiast nową opłatę za nieosiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu pojazdów dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu” - podkreśliła Milewska.

Wyjaśniła, że do tej pory przedsiębiorcy, którzy uzyskali wymagane poziomy odzysku i recyklingu, otrzymywali tzw. dopłaty. Z początkiem tego roku dopłaty te zostały zniesione - zastąpiły je opłaty, które przedsiębiorcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego mają sami sobie naliczać.

„Zgodnie z ustawą pierwsze opłaty za 2016 r. przedsiębiorcy będą musieli wnieść do 15 marca 2017 r. Ich przyjmowaniem i dalszym przekazywaniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zajmą się urzędy marszałkowskie” - wskazała Milewska.

Jak dodała, do nowych obowiązków urzędów należeć będzie także przyjmowanie i weryfikowanie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów, a także wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty, w przypadku gdy nie została ona wniesiona przez przedsiębiorcę lub była niższa od należnej.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

W komunikacie urzędu marszałkowskiego zauważono, że na przełomie roku została powołana działająca przy marszałku Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Jej zadaniem jest rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych wywołujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, opiniowanie przedłożonych przez marszałka województwa projektów strategii rozwoju regionu i programów oraz sprawozdań z ich realizacji.

„Rada opiniuje także sprawy objęte zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu danego województwa” - wyjaśniła Milewska.

Działalność Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa i finansowanym w ramach dotacji celowej.

/kic/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25