facebook RSS # #

24.04.2018 16:06

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-19 16:36       aktualizacja: 2016-01-20 17:49       Wiadomości PAP
  A A A

Projekt MF. Samorządy nie będą musiały zwracać środków unijnych

Projekt MF. Samorządy nie będą musiały zwracać środków unijnych
MF chce scentralizować rozliczenia VAT
Fotolia
Samorządy nie będą musiały zwracać środków unijnych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie VAT, nie będzie konieczne „centralizowanie" rozliczeń w podatku od towarów i usług „wstecz", a obowiązkowa centralizacja rozliczeń „w przód" nastąpi dopiero od 1 stycznia 2017 r.

Resort finansów przedstawił projekt ustawy dostosowującej przepisy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE ) poprzez centralizację rozliczeń w zakresie podatku VAT w samorządach.

Przedstawiając ocenę skutków regulacji podkreślono, że projektowane przepisy zagwarantują samorządom, że nie będą musiały zwracać środków unijnych w zakresie, w jakim wskutek wyroku TSUE nastąpiła zmiana wysokości wydatku kwalifikowalnego związanego z zakupem towarów i usług. Jak zaznaczono, warunkiem jest niedokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Projekt ustawy zakłada obowiązkowe „scentralizowanie" w samorządach wszystkich jednostek i zakładów budżetowych. Projektowane przepisy przewidują ponadto, że nie będzie konieczne „centralizowanie" rozliczeń w podatku od towarów i usług „wstecz", ani wystawianie faktur korygujących. Dodatkowo uwzględniono możliwość dalszego ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas, których fiskalizacji dokonały jednostki organizacyjne, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.

Regulacje mają zapewnić jednostkom samorządu terytorialnego instrumenty prawne zarówno wspomagające proces centralizacji w wymiarze formalno-prawnym, jak i minimalizujące uciążliwości z tym związane. Projektodawcy wskazują, że proponowane przepisy porządkują też sytuację przejściową związaną z obowiązkową od 1 stycznia 2017 r. centralizacją rozliczeń oraz wprowadzają zasady korygowania rozliczeń w okresach przed tą datą.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu ustawy,  „mając na uwadze wyrok TSUE oraz uchwałę NSA (ws. zakładów budżetowych - red.) niezbędne jest dokonanie jak najszybszej centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT w samorządach".

„Centralizacja ta musi objąć utworzone przez samorząd jednostki organizacyjne, przez które należy rozumieć jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz powstałą z mocy prawa jednostkę budżetową, podległą jednostce samorządu terytorialnego w rozumieniu wyroku TSUE" - czytamy w uzasadnieniu.

Projektodawcy zaznaczyli, że wykonanie wyroku musi się jednak odbyć z zapewnieniem samorządom stosownego czasu na dostosowanie rozliczeń. Przyjęta w projekcie koncepcja zakłada obowiązkową centralizację rozliczeń „w przód" od 1 stycznia 2017 r.

Jak poinformowano, w sytuacji złożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego stosownego oświadczenia o wyborze rozliczania podatku VAT przez utworzone przez nią - i odrębnie od niej - jednostki organizacyjne nie będą również kwestionowane rozliczenia dokonane do 31 grudnia 2016 r.

W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że wybór rozliczania odrębnego pociąga za sobą konieczność traktowania rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy jako dokonywanych odrębnie ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Zaznaczono m.in., że niedopuszczalne jest wybranie rozliczeń z przeszłości, nieobjętych przedawnieniem, w odniesieniu do których samorząd dokona rozliczenia scentralizowanego, z równoczesnym pozostawieniem innych dokonanych odrębnie.

Z zeszłorocznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wynika, że gminne jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Natomiast czynności dokonywane w ramach samorządu (pomiędzy jej jednostkami budżetowymi) mają charakter wewnętrzny.

Wyrok TSUE nie dotyczył samorządowych zakładów budżetowych, jednak tezy w nim zawarte znajdują odpowiednie zastosowanie do samorządowych zakładów budżetowych. Kwestia ta została z kolei rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny.  

/kic/Serwis Samorządowy PAP

 

TAGI: FINANSE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-01-25 14:50:23
Tomasz Wojtania: ...może i samorządy nie będą musiały zwracać VAT ale będzie to musiał zrobić Skarb Państwa.

Takie są zapisy unijnych rozporządzeń.

Samorządy począwszy od 2017 będą musiały znaleźć za to dodatkowe 23 % wkładu własnego...no bo VAt nie będzie kwalifikowany, a jak nie znajdą to do unijnego projektu nie przystąpią i środki unijne nie będą rozwijać naszego Kraju.

Totalna głupota...

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25