facebook RSS # #

26.05.2018 16:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-20 15:25       aktualizacja: 2016-01-20 15:41       Wiadomości PAP
  A A A

Głos wcielanych. ZGW postuluje zmianę przepisów o zmianie granic gminy

Głos wcielanych. ZGW postuluje zmianę przepisów o zmianie granic gminy
Uzależnijmy zmiany od zgody mieszkańców
Fotolia
ZGW RP: zdając sobie sprawę z potrzeby zmiany granic gmin, apelujemy o wprowadzenie „jednoznacznych i przejrzystych” zasad regulujących te procesy.

Związek Gmin Wiejskich RP zaapelował do rządu o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie „jednoznacznych i przejrzystych” zasad regulujących procesy zmian granic gminy i jej podziału, zmierzających do przyłączenia części terytoriów samorządu do innej gminy. Związek postuluje zmianę zapisów ustawy o samorządzie gminnym (przepisy od art. 4 do art. 4f usg).

W uzasadnieniu podkreślono, że od wielu lat gminy wiejskie i miejsko-wiejskie - szczególnie te sąsiadujące z większymi gminami miejskimi, często o charakterze metropolitalnym - zwracają się do związku o podjęcie działań broniących je przed podziałami i wcielaniem części ich terytoriów do obszarów miejskich.

ZGWRP stoi na stanowisku, że „zagwarantowany prawnie proces konsolidacji samorządów opierający się na obopólnej zgodzie i woli powinien być główną ścieżką zmian mapy podziału administracyjnego kraju”.

„Zdając sobie jednak sprawę z faktu absolutnych potrzeb zmiany granic gmin i procesów ich podziałów celem przyłączenia do obszarów innych gmin, ZGWRP wnosi aby: zmiana zapisów ustawy o samorządzie gminnym (….) regulowała precyzyjnie przesłanki pozwalające na wszczęcie procedur podziałowych (…)” – napisano w stanowisku.

ZGWRP chciałby ponadto uzależnić zmiany od zgody mieszkańców tej części wspólnot, które mają ulec procesom przekształceniowym. Jednocześnie związek postuluje, by wprowadzić zamknięty katalog sytuacji, w których mimo braku porozumienia i obopólnej zgody zainteresowanych stron zmiany są dopuszczalne ze względu na ważny interes państwa.

Korporacja samorządowa podkreśla przy tym, że unormowanie prawa w tym zakresie, prowadzące do „nie wzniecania lub zażegnywania konfliktów”, leży w interesie strony zarówno samorządowej jak i rządowej.

/kic/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25