facebook RSS # #

26.05.2018 16:08

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-20 14:08       aktualizacja: 2016-01-20 17:36       Wiadomości PAP
  A A A

Karta w Komisji. Posiedzenie Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Karta w Komisji. Posiedzenie Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST
W Komisji o nowelizacji Karty nauczyciela
Fot.ar
W projekcie nowelizacji Karty nauczyciela brakuje zapisów stwierdzających w sposób klarowny, że dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi dodatkowe godziny zajęć poza pensum, zgodnie z potrzebami dzieci – stwierdzili przedstawiciele strony samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas posiedzenia Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu KWRZiST strona rządowa przedstawiła projekt nowelizacji Karty nauczyciela zakładający m.in. likwidację obowiązku realizowania przez nauczycieli w ramach 40- godzinnego tygodniowego czasu pracy (nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze), tzw. „godzin karcianych”.

- Przygotowując ten przepis, chcieliśmy skupić się na potrzebach dzieci i niezamykaniu w wyznaczonych ramach czasowych dodatkowych godzin pracy nauczycieli. Z praktyki wiemy, że dochodziło do takich sytuacji, kiedy szkoła przygotowywała zajęcia dodatkowe od strony kwalifikacji nauczyciele, a nie rzeczywistych potrzeb dzieci - mówiła dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN Anna Chrościcka.

Jak poinformowała, to dyrektor będzie decydował o tym, jakie zajęcia dodatkowe są potrzebne i jacy nauczyciele powinni je prowadzić.

Strona samorządowa przedstawiając swoje uwagi do projektu, postulowała doprecyzowanie zadań dyrektora w tym prawa do zlecenia prowadzenia zajęć dodatkowych nauczycielowi w ramach jego 40–godzinnego tygodnia pracy.

- W art. 42 projektu nowelizacji Karty nauczyciela brakuje zapisów stwierdzających w sposób klarowny, że dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi dodatkowe godziny poza pensum zgodnie z potrzebami dzieci. Pełna swoboda w przydzielaniu zajęć dodatkowych przez dyrektora nauczycielowi i obowiązku ich realizacji spowoduje, że każda godzina realizowana przez nauczyciela poza pensum będzie traktowana przez nich jako godzina ponadwymiarowa – alarmowała Iwona Waszkiewicz, przedstawicielka Unii Metropolii Polskich.

Jak podkreśla Marek Pławiak, starosta nowosądecki, „godziny karciane” często są organizowane „na siłę” i nie przynoszą zamierzonego efektu dydaktyczno-wychowawczego.

- Często brakuje zaplecza do przeprowadzenia zajęć, ale i chętnych dzieci. Jednak przedstawiona propozycja rządu nie precyzuje w sposób klarowny pozycji dyrektora wobec nauczyciela. W środowisku nauczycieli może dojść do sytuacji, kiedy jeden z pedagogów otrzyma polecenie od dyrektora, a drugi nie. Wśród nauczycieli narodzi się poczucie niesprawiedliwości - powiedział.

W opinii Marka Olszewskiego, współprzewodniczącego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, po stronie samorządowej pojawił się niepokój, że bez ścisłych regulacji problem zostanie przerzucony na jst.
Jak podkreślił, likwidacja „godzin karcianych” bez zaproponowanych rozwiązań nie jest możliwa do zaopiniowania pozytywnie przez stronę samorządową, dlatego wstrzymała się ona od wydania opinii do 26 stycznia.

Natomiast samorządowcy zaopiniowali pozytywnie przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty oraz zmiany dotyczące rozszerzenia na wszystkich nauczycieli wymogu niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się wobec nich postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub postępowania o ubezwłasnowolnienie.

jm/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25