facebook RSS # #

26.05.2018 12:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-21 16:42       aktualizacja: 2016-01-21 15:59       Wiadomości PAP
  A A A

Podwyżki w SKO. Zmieniono m.in. stawki wynagrodzenia dla pracowników biur

Podwyżki w SKO. Zmieniono m.in. stawki wynagrodzenia  dla pracowników biur
Są nowe tabele wynagrodzeń w SKO
Fotolia
MSWiA przedstawiło nowe tabele wynagrodzeń w samorządowych kolegiach odwoławczych. W projekcie ustawy budżetowej na podwyżki zarezerwowano 3,8 mln zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura kolegium.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano nowe mnożniki wynagrodzenia zasadniczego dla prezesa (3,75), wiceprezesa (3,5) i etatowych członków samorządowego kolegium (3,32) oraz wyższe stawki dodatku funkcyjnego (w przypadku prezesa - 0,8, wiceprezesa - 0,45).

W tabelach, stanowiących załączniki do projektowanego rozporządzenia, zmieniono stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników biur. Zaproponowano też zmiany w tabeli procentowych stawek dodatku funkcyjnego oraz w tabeli stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników. Ma to umożliwić podwyżki.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, ze względu na wieloletni brak nowelizacji już w 2008 r. dolna granica wynagrodzenia brutto dla pracowników biur SKO - obliczonego łącznie z dodatkiem za wysługę lat - przyporządkowanego pierwszej grupie zaszeregowania była niższa niż minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę wynoszące 1126 zł.

Z kolei od 2012 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która wynosiła 1500 zł, przekroczyła górną granicę wynagrodzenia przypisanego pierwszej grupie zaszeregowania.

Projekt nowelizacji rozporządzenia wprowadza nową najniższą stawkę wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w taki sposób, że po doliczeniu do niej obligatoryjnego składnika wynagrodzenia jakim jest dodatek za wysługę lat, w pełnej wysokości 20 proc., zostanie nieznacznie przekroczona kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., która wynosi 1850 zł.

Ponadto zaproponowano zwiększenie liczby kategorii zaszeregowania do pięciu kategorii  dla stanowisk: „inspektora" (od XII do XVI) oraz dla „starszego inspektora" (od XIII do  XVII), co ma uelastycznić kształtowanie wynagrodzeń w tych dwóch grupach, w których zatrudniona jest największa liczba pracowników biur.

Jak poinformowało MSWiA, środki na regulację wynagrodzeń pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych są zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, w wysokości 5,5 proc. w stosunku do wynagrodzeń zaplanowanych na rok 2015.

Kwotowo będą to środki łącznie w wysokości ok. 3,8 mln zł, z tego dla etatowych członków kolegium - 2,9 mln zł, zaś dla pracowników biur - 897 tys. zł.

Wynagrodzenie zasadnicze prezesa, wiceprezesa i etatowych członków kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy budżetowej na rok 2016, kwota bazowa dla etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych wynosi 1 873,84 zł.

Autorzy projektu rozporządzenia zaznaczyli, że w związku  z planowanym podwyższeniem wynagrodzeń od początku roku zasadne jest, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie niezwłocznie oraz miało zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.

/kic/Serwis Samorządowy PAP

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

TAGI: PŁACE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25