facebook RSS # #

24.04.2018 16:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-22 17:44       aktualizacja: 2016-01-25 08:47       Wiadomości PAP
  A A A

Pensja ekstra. 31 marca upływa ustawowy termin wypłaty trzynastki

Pensja ekstra. 31 marca upływa ustawowy termin wypłaty trzynastki
Komu należy się trzynastka?
Fotolia
31 marca upływa ustawowy termin wypłaty wynagrodzenia rocznego. Przypominamy jakie składniki wchodzą w skład świadczenia, kiedy przysługuje już po sześciu miesiącach pracy, a w jakich przypadkach trzynastka może przepaść

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości (8,5 proc. rocznego wynagrodzenia) po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jednak dodatkowe wynagrodzenie - w proporcjonalnej wysokości - przysługuje już po sześciu miesiącach pracy.

Półroczny staż nie jest wymagany w przypadkach wymienionych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Takie zwolnienie obejmuje m.in. nowo wybranych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, nowo powołanych ich zastępców i skarbników.

Bezwarunkowo trzynastkę otrzyma też pracownik, z którym rozwiązano stosunek pracy, ponieważ wygrał wybory samorządowe lub awansował na stanowiska: zastępcy wójta lub skarbnika.

A także pracownik, który przechodzi na emeryturę, zostaje przeniesiony służbowo lub np. zwalnia się go z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Po tym jak Trybunał Konstytucyjny uznał, że pominięcie urlopu macierzyńskiego jest niezgodne z konstytucją w 2013 r. do ustawy dodano nowe wyjątki.

W znowelizowanej wersji prawo do trzynastki, bez konieczności przepracowania faktycznie sześciu miesięcy, przysługuje też pracownikowi, który korzysta przede wszystkim z urlopu macierzyńskiego, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z urlopu ojcowskiego i z urlopu rodzicielskiego.

We wszystkich tych przypadkach wysokości trzynastki jest proporcjonalna do przepracowanego okresu.

Wynagrodzenie roczne przepada natomiast w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni. W świetle ustawy trzynastki nie otrzyma też pracownik, który stawił się do pracy lub przebywał w niej w stanie nietrzeźwości czy osoba zwolniona dyscyplinarnie.

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

Uwzględnia się przy tym składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (np. dodatek stażowy), a także wynagrodzenie za ten urlop.

/kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: PŁACE , PRACA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25