facebook RSS # #

24.04.2018 16:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-25 12:25       aktualizacja: 2016-01-25 18:24       Wiadomości PAP
  A A A

Kieszeń podatnika. Wszystkie inicjatywy służą usprawnianiu Unii Europejskiej

Kieszeń podatnika. Wszystkie inicjatywy służą usprawnianiu Unii Europejskiej
Fot. Komitet Regionów
Jednym z efektów wdrożenia unii energetycznej ma być obniżenie rachunków za energię - wskazuje wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Marek Woźniak.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak pełni funkcję wiceszefa Europejskiego Komitetu Regionów, unijnego organu doradczego złożonego z przedstawicieli samorządów 28 krajów UE.  

Serwis Samorządowy PAP: Które decyzje Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE z punku widzenia Europejskiego Komitetu Regionów, w tym polskiej delegacji, są najistotniejsze w najbliższym czasie?

Wiceszef Europejskiego Komitetu Regionów Marek Woźniak: Komisja Europejska pracuje na podstawie rocznych programów prac. W programie na 2016 r. KE zobowiązuje się do realizacji dziesięciu priorytetów określonych w wytycznych politycznych, oznacza to 23 nowe inicjatywy.

Nie można stwierdzić, że jedne z tych inicjatyw są ważniejsze niż drugie, ponieważ wszystkie służą usprawnianiu i „ulepszaniu" funkcjonowania Unii Europejskiej. Wiadomo natomiast, że jedne będą bardziej interesujące dla obywateli UE, a inne przejdą „bez echa".

Co pan ma dokładnie na myśli, mówiąc o inicjatywach bardziej interesujących?

Działaniami podejmowanymi przez instytucje UE, którymi opinia publiczna interesuje się, są na pewno kwestie związane z migracjami i obroną granic unijnych. Wzbudzają one już teraz wiele kontrowersji, a europejska sytuacja w tym kontekście jest dynamiczna.

Unia zdaje sobie sprawę, że obecne rozwiązania na szczeblu europejskim wymagają udoskonalenia, dlatego na ten rok Komisja Europejska zaplanowała cały szereg działań zarówno w obszarze migracji jak i ochrony granic.

Będą one realizowane w ramach Agendy Migracyjnej przyjętej w zeszłym roku. Warto podkreślić, że po raz pierwszy Unia Europejska ma swoją politykę migracyjną. Opiera się ona na czterech filarach: ograniczeniu bodźców zachęcających do nieuregulowanej migracji, zabezpieczeniu granic zewnętrznych Unii i ratowaniu życia, silnej wspólnej polityce azylowej oraz nowej polityce odnośnie legalnej imigracji.

Czy zapowiadane powstanie europejskiej straży granicznej pomoże uszczelnić unijne granice?

Pod koniec zeszłego roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję dotyczącą  poszerzenia mandatu agencji Frontex tak, aby stała się ona faktycznie „strażą graniczną" zewnętrznych granic Unii.

Jej funkcjonariusze mogliby w ostateczności interweniować na problematycznym odcinku granicy nawet bez zgody państwa przyjmującego. Nowa agencja miałaby do dyspozycji 1,5 tys. strażników granicznych oddelegowanych z państw członkowskich UE. Miałaby też uprawnienia do kupowania własnego sprzętu. Podczas grudniowego szczytu Rady pomysł ten nie zyskał aprobaty wszystkich państw członkowskich.

Obecna sytuacja sprawia, że rosną obawy przed zamachami terrorystycznymi. Jakie działania podejmuje UE w dziedzinie bezpieczeństwa swoich obywateli?

Instytucje UE będą w 2016 r. nadal pracowały nad kwestiami związanymi z ochroną przed terroryzmem. Pod koniec 2015 r. w ramach Europejskiej agendy bezpieczeństwa Komisja Europejska przyjęła pakiet środków w celu zaostrzenia walki z terroryzmem oraz nielegalnym handlem bronią palną i materiałami wybuchowymi.

Rządy państw członkowskich osiągnęły nieformalne porozumienie w grudniu 2015 roku w sprawie wykorzystania danych pasażerów linii lotniczych do zatrzymywania podejrzanych o terroryzm. Wkrótce porozumienie będzie poddane pod głosowanie na sesji plenarnej PE. Temat ten nie dotyczy jednak kompetencji Europejskiego Komitetu Regionów.

Czy w 2016 r. nadal aktualny pozostaje postulat uproszczenia przepisów dotyczących funduszy europejskich i wspólnej polityki rolnej?

Ważnym tematem z perspektywy Komitetu Regionów, ale także polskich samorządów, będzie śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych, który umożliwi lepsze ukierunkowanie finansowania unijnego.

W ramach przeglądu będzie się również szukać sposobów dalszego ukierunkowania budżetu UE na osiąganie rezultatów oraz uproszczenia obowiązujących przepisów, np. w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) oraz wspólnej polityki rolnej (WPR).

W tym obszarze Komitet Regionów ma znaczącą rolę do odegrania, ponieważ reprezentując europejskie samorządy, musi skutecznie przedstawić nasze stanowisko w tej kwestii. W ramach śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych zostaną również zbadane możliwości dalszego uproszczenia finansowania w ramach programu „Horyzont 2020", który jest największym funkcjonującym do tej pory unijnym programem wpierającym badania i innowacje (prawie 80 mld euro - red.).

Brał pan udział w tworzeniu ostatecznego kształtu stanowiska KR-u w sprawie unii energetycznej. Jakie będzie ona miała przełożenie na odbiorców prądu?

Dla Polski, naszych samorządów i obywateli priorytet KE dotyczący unii energetycznej z całą pewnością powinien być istotny (...) W tym roku Komisja Europejska planuje przestawienie wniosków ustawodawczych dotyczących struktury rynku energii elektrycznej i ram regulacyjnych.

Przewidziano cały szereg przeglądów istniejącej legislacji np. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (...). Dla wielu osób temat wydaje się być dość abstrakcyjny, dlatego warto podkreślić, że jednym z efektów wdrożenia unii energetycznej ma być obniżenie rachunków za energię.

Kolejnym ważnym obszarem priorytetowym, nad którym UE będzie kontynuowała prace w 2016 r., jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Jej celem jest rozwiązanie problemów gospodarczych i środowiskowych poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów (...) Wybiegając w przyszłość, dla mieszkańców UE z pewnością ważna będzie informacja, że dzięki działaniom podejmowanym przez instytucje unijne, od roku 2017 r. w UE przestaną obowiązywać opłaty za roaming telefoniczny.

/kic/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25